tips?

Skriv vad du tycker saknas på sidan så ska jag fixa det.

Mentalsjukhus

Hej sötisar.
Skriv om era erfarenheter om psykiatrin så lägger jag upp det!
Du som ville bli borttagen måste skriva sin bloggadress för att jag ska veta vem du är (!).
Skriv gärna vad ni tycker om detta:

Har anmält denna reklam. Tycker ni som jag så anmäl ni också eller hör av er till ansvarig:
Elisabeth Trotzig reklamombudsman
ro@reklamombudsmannen.org


Anmäld reklam Reklamfilm för mobilabonnemang från Halebop Annonsör TeliaSonera Sverige AB
Reklamproducent Uppgift saknas
Anmälare Privatperson

Uttalande

Uttalande

Ärende 1111-235 2012-01-31

Reklamombudsmannen finner inte att reklamfilmen är diskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Reklamen

Reklamfilmen som har visats på tv är svartvit och visar en man. Han säger ”Problemet med dagens ungdomar tycker ju jag, det är att de är så improduktiva. Vad gör de? Snackar i telefon, babblar, snackar i telefon, snackar i telefon, snackar i telefon. Alltså, det där har jag tagit upp med min dotter och det jag får till svar är att jag är dum i huvudet och borde sitta på mentalsjukhus. Men då blir jag litet smålack och tycker egentligen att det är hon som ska sitta där, men det kan man ju inte säga till en 16-åring som, ja, hjärnan har ju inte växt ihop riktigt på henne än”. Filmen avslutas med text om att ringa för noll kronor i minuten och annonsörens logotyp.

Anmälan

Anmälaren skriver att det är kränkande att använda psykiskt sjuka som skällsord, det vill säga de som sitter på mentalsjukhus. Det är tillräckligt tabu som det är. Att pappan i filmen inte bara säger att dottern sagt så till honom i förbigående, utan att han dessutom använder kränkningen själv då han säger att dottern ska sitta på mentalsjukhus, gör att han inte framstår som ett gott exempel.

Reklamombudsmannens bedömning

Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads- kommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation respektera mänsklig värdighet. Marknads- kommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning.

Reklamombudsmannen finner inledningsvis att mobilabonnemanget Halebop främst används av unga människor. Reklamfilmen för abonnemanget får därför främst anses rikta sig till denna unga målgrupp och det är med utgångspunkt i den som Reklamombudsmannen gör sin bedömning.

Humor och ironi används ofta i reklam. Humor och ironi kan mildra diskriminering och göra den mindre kränkande, samtidigt finns alltid en risk att det man vill ironisera över istället förstärks.

Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen har en tydlig humoristisk och varm ton som det stora flertalet konsumenter i målgruppen får antas uppfatta. Det är därför inte troligt att filmen uppfattas på det sätt som anmälaren gör gällande. Mot denna bakgrund finner Reklamombudsmannen att reklamen inte är diskriminerande och den strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.


Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10, 114 44 Stockholm Tel: 08-662 05 50, Fax: 08-662 05 02 www.reklamombudsmannen.org


RSS 2.0