Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Kan behövas

Kategori: Information

Artikel från Dagens Medicin
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/tillsynen-over-psykiatrin-ska-skarpas/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=nyhetsbrev%20-%20DM&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Tillsynen över psykiatrin ska skärpas

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på tillsynen av psykiatrin. Pengarna ska bland annat användas till förbättrad analys och uppföljning av självmord.

Tipsa en vän

Bakgrunden till satsningen är enligt regeringen att Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport visade ett behov av förstärkt och förbättrad tillsyn av psykiatrin.  De 50 miljoner kronor som nu satsas ska gå till att rätta till brister i tillsynen. Pengarna går till Socialstyrelsen som senast den 15 mars nästa år ska redovisa hur de har använts. I regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ingår bland annat att förbättra samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten kring personer med psykisk ohälsa.

– Samarbetet mellan kommuner och landsting har inte riktigt fungerat som det ska när det gäller den här gruppen. Det handlar bland annat om att ta fram alla individuella planer där kommuner och landsting inte riktigt har levt upp till lagstiftningen, säger Sara Johansson, departementssekreterare på socialdepartementet.

Hon säger att satsningen också handlar om att arbeta med de brister i den somatiska sjukvården för patienter med psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tidigare pekat på.

Pengarna ska också användas till att förbättra analysen och uppföljningen av självmord i samband med eller i anslutning till hälso- och sjukvård.

En annan del i regeringsuppdraget är att stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter genom att kartlägga förekomsten av tvångsåtgärder. Socialstyrelsen ska utreda hur vanligt det är att lagstadgade tvångsåtgärder används. Men myndigheten ska också granska förekomsten av tvångsåtgärder som saknar lagstöd.

Kommentarer..

Kategori: Information

Hej
Här är lite kommentarer som kommit in:

"X om Psykiatri Örebro:

Det tog sisådär 20 år inom nämnda landsting för att ens bry sig om att göra en utredning. Under alla dessa år har jag vårdats inom alla enheter- påstås även att en RPU gjorts- dom bara konstaterade Borderline, utan att ens utreda något.

2006 gjordes äntligen en utredning som fastlog att jag uppfyller alla kriterier för Asperger."


*
Hej, har följt denna blogg ett tag och läst om andras upplevelser samt hittat bra bloggar om psykis ohälsa. Jag vill gärna presentera mig och berätta lite om mig och vad jag bloggar om!

Jag heter Jessica och är 20 år, jag har diagnosen borderline personlighets störning, ätstörning uns, blandad ångest och depressions tillstånd samt prat på schizoaffektiv störning. Jag bloggar om mina problem, skriver av mig och är öppen och ärlig om allt, lämnar inget utanför! Vill gärna ha kontakt med andra med liknande problem eller vem som helst i stort sett!

Min blogg: www.diisorder.blogg.se
*

Psykiatri Örebro

Kategori: Information

"Hej. Jag visste inte riktigt vart jag skulle skriva detta så jag skriver här istället.
Jag heter Marie och har själv haft kontakt med psykiatrin i 8-9 år nu. Jag har fortfarande inte fått den hjälp jag behöver och har blivit felbehandlad många gånger.

Jag går nu på Örebo konstskola och håller på med ett projektarbete om den negativa sidan av psykiatrin. Det hela kommer förmodligen presenteras som en konstutställning här i Örebro.

Nu är det så att jag skulle behöva lite hjälp.. Jag undrar lite om det finns några läsare här från Örebro eller med anknytning dit som skulle vilja vara med och dela med sig av sina negativa erfarenheter.
Antingen med namn eller anonymt. Så finns det någon som vill dela med sig av läkarkommentarer som får en att rycka på ögonbrynen, felbehandlingar, kränkningar, ignorans m.m.

hör gärna av er till: marie.e.trygg@hotmail.com"