Bloggare: (NY) Elisabet

En tjej med Asperger :)
 

Autism

 

 

 

Autusm - Autismspektrum
 

Autism visar sig på olika sätt hos olika personer. Autismspektrumtillstånd används som samlingsnamn för olika typer av autism med varierande svårighetsgrad. De vanligaste formerna är autistiskt syndrom och Aspergers syndrom.

 

Autistiskt syndrom innebär att man har en svårare form av autism än om man har Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd. Om man har autistiskt syndrom är det även vanligt att man samtidig har en utvecklingsstörning och ibland epilepsi.

 


Symtom:

Fyra huvudsakliga kriterier används för att diagnostisera autistiskt syndrom:
1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel.
2. Allvarlig avvikelse i kommunikationsutvecklingen (inklusive språket).
3. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.
4. Tidig debut (senast kring tre års ålder).

För att diagnosen autistiskt syndrom ska kunna ställas, måste alla huvudkriterier vara uppfyllda.


Andra symtom:
* Avvikande aktivitetsnivå, 
* Avvikande ätbeteende 
* Självskadande beteende
* Barn med autism trivs ofta ensamma
* Brist på emotionell ömsesidighet
* Svårt för delad uppmärksamhet
* Annorlunda sensoriska reaktioner

Info:
Autismforum

Vårdguiden

Forum:
Autism.se
Stockholm Autism
Autismforum

 

 

 


NoA akutteam

Läsare hörde av sig. Har du några erfarenheter av NOA akutteam?
Här kan du läsa om hur du anmäler psykiatrin
 
"Vet inte var jag ska fråga det här, så jag kommenterar på senast skrivna inlägg. Jag undrar om fler har haft problem med NOA akutteam? Ett ställe man kan ringa till när det krisar. Det är en man som jobbar där som jag tycker är väldigt oprofessionell. Jag ringde och hade självmordstankar och ville läggas in. Han tyckte att jag kunde åka in till NOA själv (har tidigare blivit hämtad) men jag klarade inte av det. Han ville inte hämta upp mig och då hotade jag med att jag skulle ta livet av mig. "Men varför säger du det här till mig? Det här är inte mitt ansvar!". Han lade till slut på luren. 

Alltid när det är han som svarar så lägger jag på för jag kände mig så himla kränkt av honom, men sen en kväll tänkte jag ge honom en ny chans. När jag svarade på hans hälsning så lade han på. När jag ringde tillbaka var inspelningen på som spelas upp när de är på besök och inte kan prata med andra för tillfället."
 
 

Aspergers syndrom

 

 

 

 

Aspergers syndrom


- en form av Autism - Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Symtom:
* Svårighet att förstå avsikten bakom människors beteende
* Uppfattar många situationer på att annorlunda sätt.
* Envisa
* Detaljminne
* Svårt att anpassa sig till förändringar
* Svårighet rikta uppmärksamhet på andra människor

Enligt DSM-IV-TR används två huvudsakliga kriterier för att diagnostisera Aspergers syndrom:

1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel.

2. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.

Inom varje kriterium finns olika symtom som konkretiserar svårigheten eller beteendet.


Info:
Asperger syndrom

Vårdguiden

Autismforum

Forum:
Asperger forum


Böcker:

 • Aspergers syndrom ur mitt perspektiv. Sanna Larsson, Susanna Larsson/Bubblebooks, 2011
  I den här boken beskriver författaren kortfattat och enkelt, utifrån sitt eget perspektiv vad Aspergers syndrom innebär för henne och hur det kan vara att leva med diagnosen.
 
 • En överlevnadsguide för personer med Asperger syndrom. Marc Segar, Riksföreningen Autism, 1999Marc Segar har själv Aspergers syndrom. Han vill genom tips och råd vidarebefordra sina erfarenheter "av att överleva i en värld där ingen situation är den andra lik" till personer med Aspergers syndrom. Den är också läsvärd för andra, till exempel anhöriga och personal i skola, boende och liknande.
 • Två själar: en förklaring av min Asperger. Linnéa Dahlgren,Riksföreningen Autism, 2007
  En 15-årig flicka med


Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!

"Personer med Asperger syndrom är ofta välbegåvade medan personer med autism har en begåvning som kan variera mellan under normalnivå till utvecklingsstörning av olika grad."/Kommentar


Tourettes/ Tics

 

 


Tourettes / Tics


Symtom:
De framträdande symtomen är varierande, ofrivilliga rörelser och okontrollerade läten,

 omöjliga att stå emot i längden, så kallade tics.

Om symtomen inte debuterar innan 18/21 så handlar det mer om ett tvångssyndrom, som ord/meningar.

 

Man ställer diagnosen helt utifrån dessa. 
* Symtomen debuterar före 21 års ålder
* Man har motoriska och en eller flera vokala tics under någon period, men de behöver inte vara samtidigt.
* Ticsen förekommer flera ggr dagligen, ofta flera på en gång, eller i perioder under mer än ett år.
* Lokaliseringen av ticsen, antalet, frekvensen, svårighetsgraden varierar över tiden.

Tourettes syndrom kan förekomma som enda diagnos och de diagnostiska kriterierna enligt ICD-10 kräver inte att symtomen orsakar någon svårighet för individen. Personer med Tourettes syndrom kan dock även hakoncentrationssvårigheterimpulsivitet och motorisk hyperaktivitet som är vanligt vid ADHD. Internationella studier påvisar att mellan 50 och 70 % av alla med Tourettes även uppfyller kriterierna för ADHD. [1] Ofta finns andra svårigheter somdyslexiångestdepression och tvång som vid OCD, samt inlärningssvårigheter och motoriska problem med i bilden. Ävenautistiska drag kan förekomma.


Info:
Vårdguiden

Attention


Forum:
Attention

Svenska OCD-förbundet Ananke

Bloggar om tourettes finner du här 

Film/Böcker


"I Tourettes syndrom kan också förekomma vokala tics i form av svordomar eller obscena ord.Det kan vara bra att veta att den som har dessa tics inte kan 
"välja" om de ska uttrycka dem verbalt,utan att de så att säga i en del fall "ingår" i funktionshindrets symtom-dock vill jag trycka på att detta inte hör till de vanligaste ticksen." / Kommentar


ADHD

Har du tips/idéer/länkar? Kommentera!

 

 

ADHD
- Attention deficit/hyperactivity disorder


Symtom:

 • Uppmärksamhetsproblem: Att man har svårt att koncentrera sig eller att vara uppmärksam på något. Att komma igång med saker kan vara jobbigt, eller så tröttnar man fort på något man påbörjat.
 • Överaktivitet: Att man har svårt att vara "lagom" aktiv. Det är vanligt att man är väldigt aktiv, har svårt att sitta still eller känner sig rastlös. Ibland kan man känna sig helt slut och inte vilja röra sig alls.
 • Impulsivitet: Att man är väldigt impulsiv, alltså att man gör saker direkt, utan att tänka efter. Man kan också ha svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer.

Det finns också annat som är vanligt vid adhd. Man kan ha

 • svårt i samspel med andra personer
 • lätt att glömma eller tappa bort saker
 • många tankar på en gång, som att de trängs i huvudet svårt att ta instruktioner
 • svårt att skriva eller läsa
 • svårt att passa tider och att planera sin tid
 • svårt med vissa rörelser
 • sömnproblemångest, oro eller nedstämdhet
 • låg självkänsla.

 

 
Diagnosen får man via en Neuropsykiatrisk utredning - och inget annat.

Det finns specifik medicin för de som behöver men det är oftast av svåra fall där medicineringen börjar som barn men även som vuxen kan man få medicinen.

 

Bloggar

Uppdaterad blogglista efter diagnoser

 

Info

Vårdguiden

Forum
ADHDForum
Attention
ADHDKvinnor

 


DAMP / ADD

 

Under lång tid användes termen MBD ( Minimal Brain Damage) för barn med överaktivitet, inlärningssvårigheter och motorikproblem. Man trodde att dessa symptom berodde på små hjärnskador hos barnen. Några hjärnskador kunde dock inte påvisas och man bytte därför ut begreppet "damage" mot "dysfunction". MBD ersattes på 1960-talet i USA av termen ADD (Attention Deficit Disorder). ADD-begreppet ersattes i sin tur på 1980-talet av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). I DSM-IV specificeras om det antingen finns hyperaktivitets- eller uppmärksamhets-problem eller om båda förekommer.

I USA betecknar begreppet DCD (Developmental Coordination Disorder) att barnet också har motoriska problem medan man i norden valt begreppet DAMP (Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll/Avledbarhet, Motorikkontroll och Perception).


Symtom:
* Koncentrationssvårigheter
* Impulsivitet
* Problem arbetsminnet
* Överaktiva eller oföretagsamma
* Symtom varierar mycket med åldern
* Humörsvängningar
* Utbrott
* Problem perceptionen
* Svårt att följa planer
* Söker snabba resultat
* Uppfattas trotisga och aggressiva.


DepressionDepression

Var fjärde man och varannan kvinna drabbas någongång i livet av depression.
Alla behöver inte psykiatrisk vård för att komma ur depressionen.
Det är viktigt att kunna skilja ur nedstämdhet och t ex Aftonbladets version av "Depression"
med egentlig psykiatrisk depression.

Nedan kommer lite diagnoskriterier och symtom:

* A Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod.
Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen
(1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje, måste föreligga.

1. Nedstämdhet under större delen av dagen.
2. Klart minskat intresse/glädje.
3. Betydande viktnedgång.
4. Sömnstörning (sover för lite eller för mycket).
5. Psykomotorisk agitation eller hämning.
6. Svaghetskänsla eller brist på energi.
7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor.
8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga.
9. Återkommande tankar på döden, självmordstankar eller självmordsförsök/planer.

* B. Uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression.
* C. Symtomen orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion.
* D. Symtomen beror inte på direkta effekter av droger, mediciner eller kroppslig sjukdom.
* E. Symtomen förklaras inte bättre med sorgreaktion, dvs depressionssymtomen har varat mer än två månader efter en närståendes bortgång eller karaktäriseras av påtaglig funktionsförsämring, sjuklig upptagenhet av känslor av värdelöshet, självmordstankar, psykotiska symtom eller psykomotorisk hämning.

Andra symtom:
* Depression i episoder
* Känna att "Jaget" försvinner
* Att negativa tankar blir realistiska tankar
* Depression i skov

Tips till psykiatrin:
* Inte dra de typiska kommentarerna om att man ska skärpa till sig och rycka upp sig.
* Förstå att det inte behöver vara någon kronkret anledning till varför man har depression.
* Alltid ta suicidtankar på allvar, hur frekvent förekommande de än är.
* Ge tips på självhjälpsböcker eller arbeta gemensamt med en bok.
* Ge tips på forum och andra hjälpcenter
* Att alla med depression ska genomgå en full utredning för att få diagnosen
och avskrivas från andra diagnoser (som kan vara bakgrunden).
* Även diskutera personens ätvanor och alkoholbruk.

Information:
Medivia
1177
Depression.se

Forum:
Netdoktor

Bloggar om depression
Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!

Film om depression:
Den deprimerade reportern

Böcker om depression:
Depressionens demoner - Andrew Solomon
"Jag tänkte tipsa om en bok som jag såg inte finns i Kulturhörnan ännu. "Depressionens demoner" av Andrew Solomon. Det är en bok som tar upp väldigt många olika perspektiv på depression, den professionella sidan, den drabbades och anhörigas, kulturperspektivet, depression genom historian och så vidare. Det är en väldigt bra och utförlig bok som jag kan rekommendera till alla. På engelska som är originalspråket heter den "The Noonday Demon". Den står i fackhyllorna på biblioteket men den är inte svårläst och relativt lätt för att vara en så tjock bok."

Aldrig depression - Peter Kramer
Att ta sig upp när man är nere : hjälp till självhjälp vid depressioner - Tanner, Susan, Ball, Jillian
Depression - om konsten att hålla sig uppe - Thomas Silfving.
Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi :
ett effektivt självhjälpsprogram - Gerhard Andersson
Den onödigaste döden - och konsten att älska" - Stefan L Holm
Ut ur mörkret - Miki Agerberg
Depression - En Vanlig Sjukdom : Symptom, Orsaker Och Behandlingsmöjligheten
- Danuta Wasserman,
Vinn över din depression - Rolf Aarøe

Bokus
Adlibris
 
Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar

Blogglistan: (NY) Sanna

 
http://missverk.bloggplatsen.se/

God Jul

 
 
 
 
God Jul alla bloggare och läsare
 
6 år inom bloggindustrin kan vi fira :)
Sjukt va?
 
Det jag skulle önska mig är att få 100 likes på facebooksidan! :)
Ligger på 94 nu. Make my julafton?
 
Tryck här nere för att komma till sidan
 

ÄtstörningarÄtstörningarAnorexia nervosa


Symtom:
* känner sig tjock
* mår mycket dåligt i tanken av att gå upp i vikt
* får ångest av att äta
* många somatiska problem
* mår bra när man hoppat över en måltid

Övriga symtom:
* koncentrationssvårigheter
* trötthet
* känsla av att inte vara värd något
* självhat
* Kontrollbehov
* Identitetskriser
* Ökad kroppshårighet
* Svaga muskler
* Låg puls
* Lågt blodtryck
* Benskörhet
* Sömnsvårigheter
* Matintresse

Bemötandetips till psykiatrin:
* se personen inte diagnosen
* Fråga aldrig om det är okej att väga patient utan bara gör det !
* Sitt aldrig och skrik BRA efter en måltid
* Var rak och ärlig på ett bra sätt Inte överdriven omsorg utan lagom
* Kommentera aldrig patientens utseende
* Bara för man äter det man skall och väger det man skall behöver inte det betyda att man är frisk och inte behöver vård .

Info:
Medivia
1177
Bulimia nervosa


Symtom:
* Vräker tvångsmässigt i sig stora mängder av mat
* kräks ofta upp maten efteråt
* tränar, fastar, laxerar, bantningsdiet för att kompensera
* livrädd för att gå upp i vikt
* sömnproblem

Övriga symtom:
* Självmordstankar
* Utesluter vissa näringsämnen
* Kontrollbehov

Bemötandetips till psykiatrin:
* Bara för man sätter lås på toaletten så behöver inte det betyda att person slutar spy
* Ta inte för givet att alla med bulimi stopar fingrarna i munnen


Info:
Medivia
1177


Andra former av ätstörningar:
* BED - Binge eating disorder - hetsätningsstörning
Kompenserar inte för hetsätningen.

* UNS - en uppenbar ätstörning som inte passar in på någon av de etablerade diagnoserna.

* Ortoexia
Äter för lite och tränar för mycket.

Forum:
KÄTS - Kunskapscentrum för ätstörningar
Riksföreningen mot ätstörningnar
National Eating Disorders Association
SHEDO

Something fishy

Bloggar om ätstörningar:
(har inte kollat alla - kan vara triggande!)
Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!

Böcker:
Varje dag har vi en liten tävling - Hanna Österberg
Zebraflickan - Sofia Åkerman
Jätten i spegeln - Helene Arkhem
Ät allt - Gisela van der Ster, Anna-Carin Lindskog
Mattillåtet - Gisela van der Ster
När mörkret kom - Lina Strandberg
Det är bäst att glömma hela kroppen - Laura Hakkala
Simmar-Emma - Emma Igelström
Genom helvetet - Tina Nordlund
Då fanns ingen nåd - Ann Hörnfeldt
Sluta svälta - Heléne Glant
Sluta hetsäta - Heléne Glant
Bli vän med kroppen och maten - Camilla Porsman
Inre Hungern - Marianne Apostolides
 
 

Plutt

Aww.. får massa söta kommentarer och har alltid fått bara positiva kommentarer.
Idag fick jag dock nån av mina psyk-vårdpersonal som inte vill stå för sitt namn.
Ni är pinsamma och vet ingenting om mig eller mitt liv. Thats all.
Ingen idé att skriva för jag raderar ändå pinsamma kommentarer hahahha.
 

Kategorierna

Hej till vänster i listen hittar ni Kategorierna. Glöm inte att här kan ni hitta allt ni behöver.
1500 Liv
En kampanj vi hade för att informera om suicid och kämpa för 0 vision för suicid.
 
Berättelser
Berättelser från psykiatrin. Positiva och negativa. Eller bara - realistiska.
 
Blogglistan
Här presenteras ALLA bloggare med eget inlägg.
 
Citat
Citat från psykiatrin från läsare 
 
Diagnoser
Här listar vi information och länkar om olika diagnoser! 
 
Diskussion
Diskuterbart Information 
 
Information
Information om sidan och tips till läsare. 
 
Kulturhörnan
Tips på psyk-kultur! 
 
Psyk-Expo
En utställning med läsarnas bilder ställs ut, samt andra psykiga-bilder! Även texter och dikter! 
 
Svikna änglar
Personer vi mist i suicid pga sveket från psykiatrin
 
Tips till psykiatrin
Tips till psykiatrin från patienterna.
 
Tips till psykpatienter
Tips från patienter till patienter
 
Vi Bredvid
Vi Brevid är en samlande kategori för anhöriga och efterlevande till personer med psykisk sjukdom.
 
Änglar inom psyk
Lista på de få änglarna inom psyk 
 
 

Viktigaste inläggen

! FAQ - Om bloggen 

Beskriver vad bloggens mål är och innehållet.

! Bloggar diagnos-indelade
 
Här kan du hitta den uppdaterade blogg-listan
som delas in efter diagnoser

! Stödpersoner via mail
 
Här kan du hitta den upptaderade stödkontakts-listan
som du kan maila om du vill ha en kontakt med någon.

! Kris & Stöd - lista
 
Lista med offentliga nummer och chattar som man kan höra av sig
när det krisar.

! Hur du anmäler 
 
En liten guide till hur man anmäler psykiatrin och vad man kan tänka på.

! Hjälp till självhjälp
 
Lite tips vad man kan göra när man själv mår dåligt. Kom gärna med tips!

! Tips till psykiatrin
 
Samalade tips till psykiatrin som vi dessutom skickat ut till samtliga psykiatriska kliniker i Sverige.

! Förändrings-arbetet
 
För några år sen gjorde jag ett omfattande arbete och informerade om era åsikter och tankar om hur psykiatrin kunde bli bättre och förmedlade detta runt om i Sverige.

! Kulturhörnan
 
Här har vi samlat tips om musik, böcker, klipp etc som berör psykisk sjukdom. Tipsa, skicka in bilder, dikter etc!

! Svikna änglar
 
Svikna änglar är de som anhöriga velat att vi skrivit om de som mist livet i suicid.

! Psykiatrins änglar 
 
Namnge din ängel inom psykiatrin! Här får man plats att upphöja de Bra som jobbar inom psykiatrin.

Tvångssyndrom OCD

 

 

 
 Tvångssyndrom - OCD

 

Symtom
- tvångshandlingar - lindrar tillfälligt
- tvångstankar - återkommande, svåra att få bort

- tvätta sig ofta
- kontrollera saker mer än nödvändigt


Övrigt:
- Att kläder ska sitta rätt på kroppen
- Att räkna saker
- Att allt ska vara städat på ett speciellt sätt

Bemötande tips till psykiatrin:
- KBT är bra behandling för att lära sig träna bort panikkänslan.
- Inte pressa fram resultat


Information:
Internetmedicin
OCD förbundet

Forum:
OCDförbundet
OCD Forum UK

Bloggar om OCD


Böcker:

 • Tvångssyndrom/OCD: Nycklar på bordet. Susanne Bejerot, 2002
 • Tvångssyndrom - om orsaker och behandling i ett
  beteendeterapeutiskt perspektiv. Olle Wadström, 2002
 • Bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete. Kajsa Lindkvist, 2000


Fobier

 

 

 

 

Fobier

 

Symtom
- Starkt överdriven rädsla över en sak eller en situation
- Följs av panikattack när man utsätts för fobin.


Bemötande tips till psykiatrin:

Information:
Web4health
Vårdguiden 1177

Forum:


Böcker:

 • Fobier. Kerstin Hellström, Åsa Hanell, 2002

 

 Bloggar om fobier

Social fobi

 

 

 

 

Social fobiSymtom
Ångest när personen står i centrum/ får uppmärksamhet
- rodnar
- stammning
- svettning
- skakning
- hjärtklappning
- domningskänslor
- yrsel
- svårt att arbeta i grupp
- svårigheter att använda telefon

Övriga:

Bemötande tips till psykiatrin:

Information:

SPS - Forum panikångest och social fobi
Internetmedicin

Forum:
SPS - Forum panikångest och social fobi
SFS - Social fobi support

Bloggar om social fobi


Böcker:

 • Social Fobi - att känna sig granskad och bortgjord. Anna Kåver, 1999
 • Mer än blyg. Om social ängslighet hos barn och ungdomar. Liv Svirsky,
  Ulrika Thulin, 2006

 


PTSD

 

 

 

 

 PTSD Posttraumatiskt stresssyndrom

 

Ofta efter något traumatiskt som påverkat ens liv. Symtomen uppträder vanligtvis inom några veckor efter händelsen, men ibland efter flera månader eller år.

Symtom:

- Återupplevande i form av återkommande, påträngande minnesbilder av den traumatiska händelsen. 
- Mardrömmar.

- Undvikande innebär att den drabbade försöker undvika allt som på något sätt påminner om traumat. Det kan leda till att personen isolerar sig från familj, vänner och arbetskamrater.

- Överdriven vaksamhet och minnesförlust. Den överdrivna vaksamheten innebär onormal lättskrämdhet, irritabilitet, omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och sömnstörning.

- Minnesförlusten, som kan vara total, är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

Övriga:

Bemötande tips till psykiatrin:

Information:
Vårdguiden 1177
Internetmedicin

Forum:
PTSD Forum
Svenska Ångestsydromsällskapet

Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!


Panikångest

 

 
Panikångest

 

 

Symtom

- Avgränsade perioder av överväldigande panik eller rädsla som efter följs av:
- hjärtklappning
- andnöd
- yrsel
- känsla av att förlora kontrollen
- känsla av att dö


- Förväntasångest (undviker vissa platser som är svåra att lämna vid en attack)

Övriga:
- känsla av att kvävas

- hyperventilera
- Huvudvärk efter anfallet.

Bemötande tips till psykiatrin:
- KBT för att träna bort symtomen
- Tänk på att det känns helt verkligt för patienten att man kommer dö
och vifta in bort detta.
- Tvinga inte paitneten att göra saker som man inte är redo för

- Bagitellisera inte anfallen, gör en bara med deprimerad och man känner sig värdelös.

Information:
SPS
ÅSS
Internetmedicin

Forum:
SPS - Forum panikångest och social fobi
Svenska Ångestsydromsällskapet

Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!

Musik: Panik Attack av Atmosphere. Text & Musik.

Böcker:

 • Panik : Att Förstå Panikångest Och Komma Över Rädslan av Baker, Roger.

GAD Generaliserat ångestsyndrom

 

 

 

 Nina Hemmingsson

 

Generaliserat ångestsyndrom - GAD 
efter engelskans Generalized Anxiety Disorder


Symtom
- Ofta/konstant ängslig
- osäker
- okoncentrerad
- rastlös
- pessimistisk
- spänd
- stresskänslog
- blir lätt uttröttad 
- lättretlig
- dålig sömn
- oroar sig överdriver för stort som smått
som kan ge spända muskler, huvudvärk, tandgnisslan, svettningar, darrningar, muntorrhet, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär och täta urinträngningar.


Övriga:

Bemötande tips till psykiatrin:
Mer engagemang
- Fler alternativ på metoder till hjälp
- Ta självmordstankar på allvar
- Samtalsterapi fungerar
- Lyssna och ge råd på hur man ska tänka annorlunda.
- Insikt i att personens symtom är ytterst verkliga.
- Låt patienten prata av sig om det den behöver prata om.

Information:
Vårdguiden 1177

Forum:
Svenska Ångestsydromsällskapet

Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!

Böcker:

 • Rädd, Räddare, Ångest. När barn och ungdomar mår dåligt. Kerstin
  Hellström, Åsa Hanell, Lisa Liberman, 2003
 • Fri från ångest, oro och fobier. Maria Farm Larsson, Håkan Wisung, 2005
 • Behandling av ångestsyndrom - en systematisk litteraturöversikt. SBU.
 • Behandling av ångestsjukdomar - frågor och svar. SBU, 2006

 


Ångestsjukdomar

 
Under veckan kommer jag ta upp lite ångestsjukdomar.
Jag behöver er hjälp på vad NI uppfattar för symtom på dessa olika,
samt om ni har något tips till psykiatrin hur de ska bemöta er,
samt länkar och information.
Kommentera below.
 

Var femte person riskerar att drabbas av en ångestsjukdom någon gång i livet. 
Det gör ångestsjukdomar till en av de vanligaste psykiska störningarna. 

 

 

Till ångestsjukdomarna räknas:

 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Paniksyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Social fobi
 • Specifik fobi
 • Tvångssyndrom

Information:
Vårdguiden 1177
SBU
Ludmillas ångestskola

Forum:
Svenska Ångestsydromsällskapet

 Bloggar om ångest 


Självmordstankar

 
Att varje dag inte veta om man lever i slutet av dagen,
eller i slutet av veckan,
Jag vågar inte ens tänka på resten av veckan.
 
För mig är det så, att jag vet inte om jag kommer ta livet av mig idag,
Eller imorgon. Det är jobbigt att inte veta, ovissheten.
jobbigt med tankarna som skriker att jag Måste ta livet av mig, nu.
 
Hur länge ska man orka. När är jag för trött för att säga nej?
Och vetskapen om att mitt död kommer inte förändra någonting,
men inte heller mitt liv.
 
Ska man tvingas må dåligt ett helt liv?
 
Hur känner ni av era självmordstankar?

Röda korset - idiot

Ibland lönar det sig att klaga!! Kolla in detta.
 
 
Youtubeklippet:
 
 
 
 
 

Schizofreni

Schizofreni

Symtom:

Sjukdomen kan komma smygande eller akut.


Smygande: 
- patienten innesluter sig allt mer
- isolerar sig från vänner och familj
- blir slarvig med den personliga hygienen
- förlorar intresset för utbildning, jobb och vanliga göromål 
- sömn och koncentrationsbesvär
- ambivalens
- förändringar i känslolivet 
- narkotikamissbruk kan också vara tidiga tecken. 

Hos flertalet:
-
 perioder präglade av hallucinationer (syner, röster, lukter med mera)
- vanföreställningar (ofta bisarra och förföljelsepräglade) och/eller osammanhängande tal.


Några patienter:
- uppvisar symptom i rörelseapparaten där de till exempel stelnar i bisarra positioner.


Övriga:


Bemötande tips till psykiatrin:


Information:

Doktorn.com

Leva med schizofreni

Om Schizofreni

Internetmedicin

Forum:
Viska - om schizofreni
Schizofreniförbundet

Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!

 

Boktips 
"Vanvettets kurer - om schizofreni" av Tord Ajanki. 
Ljuva hem! - bloggar ur "Hej, jag är schizo!" av Helene Johansson (Vulkan.se).

Från källan:

Elgard Jonsson: Tokfursten ( Dualis, 1998, 193 s. ISBN: 91-87852-23-3)
Långa tunga år innanför mentalsjukhusets murar tills terapi möjliggör tillfrisknande och utveckling. Skidringen är lite

diffus och ostrukturerad. Styrkan ligger i det självupplevda Elgard Jonsson har lyckats övervinna en mångårig

schizofrenisjukdom och senare utbildat sig till psykolog. Notera neologismerna, ex "hånioler". (BN)

Einar Már Gudmundsson: Universums änglar

Jagpersonen i denna poetiska bok, beskriver själv sitt eget schizofreniinsjuknande. Innehåller förlösande beskrivningar

av hur patienterna på ett mentalsjukhus lyckas hitta kvalitet och värdighet i sina sargade liv. (RB)

David Reed: Anna

En inträngande skildring av en ung kvinnas insjuknande i schizofreni och hur detta drabbar familjen. Boken är skriven

av maken och skildrar det tidiga sjuttiotalets "antipsykiatri". Schizofreni betraktades då av bl.a. Laing som ett symtom

på störda uppväxtrelationer. Utifrån detta psykologiska perspektiv var man emot läkemedelsbehandling och t.o.m.

sjukvård - ofta med katastrofala resultat som följd. (BN)

Green Hannah: Ingen dans på rosor (Legenda, 1986, 301 s. ISBN: 91-582-0959-X)

En nutida klassisk självbiografisk roman som beskriver en ung schizofren flickas föreställningsvärld, hennes behandling

och hur hon slutligen kämpar sig ur psykosens skräckvirvlar. (RB)

Mark Vonnegut: Express till paradiset (Alba 1977, 245 s. ISBN: 91-58-020-5)

Författaren flyttar till ett kollektiv i British Columbias vildmarker för att leva ett alternativt liv där även

drogexperimenterande ingår. Han utvecklar en schizofreni som inte förbättras trots kollektivmedlemmarnas välmenande

antipsykiatriska ambitioner. Kanske ngt antikverad särskilt vad gäller behandling mm (vad är ortomolekylär terapi?)

men beskrivningen av den självupplevda psykosens utveckling är bra. (BN)

Hans Seiden: Ta mig till en stuga i skogen

Författaren var på sjuttiotalet en känd filmare. I den här boken beskriver han sin egen upplevelse av den psykos han

drabbades av och hur han mödosamt kämpade sig tillbaka till verkligheten genom att fly ut till en liten stuga i skogen

och stanna där i många år. (RB)

Berit Wegler: När själen skenar (Bjurner och Bruno, 1998, 126 s. ISBN: 91-973263-1-3 )

En personlig beskrivning av hur verkligheten gradvis kan förändras utan att man riktigt inser vad som håller på att

hända. Men också hur omgivningen - familj, vänner, arbetskamrater - reagerar på psykosen. Författaren menar att det

bästa sättet för henne att bli frisk var att öppet tala om sina hallucinationer och sin behandling (genom att bl a skriva

denna bok). Hon vill också visa att det går att leva ett friskt liv med en svår diagnos. (BN)

Marianne Ahrne: Äppelblom och ruiner

En verklighetsbaserad berättelse om en journalist som möter en schizofren patient. Mycket fascinerande, medryckande

och välskriven roman. (MH)

 

 

 

Sketch - Psykologen

Alltså Rekommenderar!!!
EXAKT så här var det när jag var på PTE Rosenlund Södermalm Stockholm
Psykoterapienheten med den labila "psykoterpeuten" Maud.
Hon sa nämligen att HON inte kände tillit till mig (!?) och kunde inte "arbeta fritt" för att jag ville ha ut
mina journaler. Hon betedde sig som om det var Hon som var patient.
 
Hahahahah Alltså ni måste kolla det här klippet!!!
 
Jätterolig sketch av Alex & Sigge -  "Psykologen"  Tryck på bilden för att komma till sketchen..
 

Vill du dela med dig av klipp, musik, böcker eller annat som har lite med psyk att göra
kan du kommentera här.
Glöm inte att du också kan kolla fler tips under Kulturhörnans kategori!

Blogglistan: (NY) Allt oviktigt och viktigt

 
 
 
 
"Lägg gärna till min blogg. Bloggen heter Allt oviktigt och viktigt.
Jag är diagnostiserad med borderline. Efter att ha suttit inlåst på psyket med LPT i sex månader har jag nu blivit utskriven. Tanken är nu att jag ska må bra och magiskt sluta försöka ta livet av mig. Jag kämpar lite med att förstå hur det ska gå till och hur läkarna tänker"

Dyra mediciner..

Info från ADHDcenter
 
 
HÄR kan ni läsa om bloggaren Ninemile som måste käka medicin som kostar jättemycket
istället för att få medicinen Metamina som man måste söka licens för.
Det är sjukt att medicin kan kosta så mycket när t.o.m handlar om medicin för något
som man inte själv kunnat styra över.
Andra mediciner som kostar mycket är tex migränmedicin som
kan kosta 100 kr för 2 tablette reller 700 kr för 6 nässprayer.
Samtidigt "bjuder" staten på gastric by pass operationer för flera tusen
som kan ge livslånga komplikationer.
 
Hur ska man prioritera?
Har du några dyra mediciner?
 
 

Om fysiska sjukdomar skulle bemötas som psykiska...

 

Nyheter

 

Nyheter från Dagens Medicin

Forskare: Risk att flickor missas

 

När barn screenas för autism finns det risk för att flickor med autism missas, enligt en ny avhandling. Läs mer

 

 

 


 

Fokus på levnadsvanor 

gav gladare patienter

 

Psykiatern Yvonne Lowert bestämde sig för att satsa på patienternas fysiska hälsa – och fann att de blev gladare och mer sociala. Läs mer

 

 

 


 

Frisk kvinna togs in för tvångsvård

 

En läkare vid en vårdcentral ska ha förordat psykiatrisk tvångsvård för en frisk kvinna efter påstötningar från hennes make. Läs mer

 


 

Olustkänslor inför jobbet blir vanligare

 

Allt fler personer känner psykiskt obehag för att gå till jobbet, enligt en ny rapport. Läs mer


 

Autism kan upptäckas hos spädbarn

 

Barn som senare diagnostiseras med autismspektrumstörning har redan från två månaders ålder sämre förmåga att ta ögonkontakt, visar en ny studie i tidskriften Nature. Läs mer

 

 

 


 

Psykiatrin eftersatt för äldre i Sverige

 

Mer än hälften av landstingen saknar kvalificerad vård. Läs mer

 


 

Forskare: Måste inte sluta dricka

 

Mer än hälften av alla alkoholberoende kan lära sig dricka måttligt, anser beroendeforskare. Läs mer

 

 

 


 

 

Äldrepsykiatrin stöps om

 

Psykiatrins hus i Uppsala får färre slutenvårdsplatser för äldre samtidigt som äldrepsykiatriska öppenvården får mer resurser. Läs mer


Stödkontakt?

Vill du vara stödkontakt?

Tanken är att göra en ny lista med de som vill hjälpa andra.

Jag får själv ca 4-5 mail per vecka från personer som oftast undrar hur man 

kommer i kontakt med psykiatrin, hur man anmäler, vad som är rätt och fel i 

bemötande från personal inom psykiatrin, läkemedelsfrågor, behandlingsfrågor

eller personer som bara vill prata ut med någon.

 

Skriv in er mailadress och kanske lite kort om dig och vad du kan hjälpa med,

även om man kan kontakta dig via msn och/eller mailen.

 

Psykiatrin fungerar ju inte

- så vi får hjälpa varandra.

 

 

 

 
Kommentar :)

Just nu är det lite dåligt med inlägg men det beror på att jag har ett heltidsjobb också ;)
Därför blir jag så glaaad när jag får era fina kommentarer. Här en ifrån Linda idag.
Kommentera gärna så jag vet vad ni tycker om saker och ting :)
http://lindaalovgren.blogg.se/
 
 
 
 
 
 

Blogglistan: (NY) Diamondstarlove

 
Diamondstarlove bloggar om bipolär sjukdom!
 

Bipolär sjukdom / Manodepressiv sjukdom

 

Bipolär sjukdom / Manodepressiv sjukdom

 
 
Har du mer information/tips - kommentera!

Symtom: (se episoder nedan)

Svängningar i humöret

Omväxlande episoder av sänkt stämningsläge och förhöjt stämninsläge.


Underkategorier

Bipolär typ 1

Mer uttalade maniska symtom.

För att få diagnosen Bipolär 1 har du haft minst en manisk och en depressiv episod eller minst 2 maniska episoder.


Bipolär typ 2

Mer uttalad hypomani.

För att diagnostiseras med bipolär 2 har du haft minst en depressiv episod och minst en hypomani men aldrig en mani.


Cyklotymi
Växlande hypomani och dystymi.

Fler underkategorier

*


Depressionsepisod

Man känner sig djupt håglös

Man är hämmad i mimik och tal

Man förringar betydelsen av sig själv

Tankarna kretsar ofta kring döden
Alla negativa tankar blir till en sanning .
Kan göra allt för bli av med alla känslor /sorg.

Trötthet
Uppgivenhet 
Oförmåga att ta sig för saker
Osocial
Sötsug
Alkoholsug
Obeslutsam
Gå upp/ner i vikt
Zombielikt
Apati

Manisk episod
Uppstämdhet, aggression eller irritabilitet

Ökad energi och förhöjd aktivitetsnivå

Förhöjd självkänsla

Man pratar mer. Stämman är kraftigare än vanligt och talet är snabbt

Nedsatt sömnbehov

Ohämmat och okritiskt beteende, impulsivitet

Shoppingmissbruk / spendera pengar fort
Mer sexuelltaktiv/missbruk
Lättirriterad
Kontaktar många människor
Vanföreställningar, hallucinationer och katatoni 
(ofrivilligt förändrad muskelspänning och rörelsemönster, om du är katatonisk kan du
vara orörlig och stum eller fysiskt överaktiv, men med rörelser som saknar syfte). 


Hypomani

Mildare form av mani. Vid en hypomani är stämningsläget förhöjt men utan att du förlorar greppet om verkligheten. Du kan bli mer målinriktad och drivande i såväl socialt som yrkesmässigt. Du är mer villig att ta risker, är spontan och försöker njuta av livet. Det här kan vara väldigt positivt för dig men kan också få ekonomiska och sociala konsekvenser.


Mellanfas
Kan vara i några timmar under dagen, försvinner av minsta stress el. annan extern händelse. 

Blandepisod
 är ett tillstånd där du uppvisar tecken på både mani och depression och att stämningsläget växlar mellan mani och depression dagligen. På morgonen uppfattas du som depremerad och på kvällen är du manisk. 

Vid Dysforisk mani är du depressiv men överaktiv, orolig och har kanske många tankar och idéer. Det är ett ganska vanligt tillstånd, 36% av alla manier inom slutenvården är dysforiska.
Bemötande tips till psykiatrin:
- Tillgänglig personal dygnet runt
- Förstå de olika faserna, att inte glömma att se manin bakom
den postiva energin patienten har.
- Inte påminna om den maniska perioden under depressionsepisoden,
då den bara ger skuld över att man inte är produktiv - som i manin.
- Lugna manin, uppmuntra under depressionen.

Mer kunskap hos personalen om diagnosen.
- Mer kunskap hos personalen om biverkningarna av medicinerna och vara uppmärksammad på dessa.
- Ge information om diagnosen till patienten.
- Kontinuitet hos personalen, att få prata med personal man känner.
- Få bli utredd för diagnosen och få behandling relativt snabbt.
- Mod att tillåta patienten ha känslor utan att allt genast ska dämpas ner, slätas över, snackas bort, drogas bort. Samtidigt mod att på ett sansat sätt säga ifrån om patienten går över rimliga gränser 
- Läkare måste få kunskap om vad som riskerna med att han/hon skriver ut antidepressiva till bipolära utan att kombinera medicineringen med något stämningsstabiliserande. Att det kommer en manisk episod som ett brev på posten 
- Tänk på att regelbundenhet är viktigt för patienterna, även under sjukdomsperioden. För många patienter är oregelbunden sömn som ett gift, det kan trigga igång både uppåt- och nedåtperioder.
- Patientens behov växlar med dess sinnelag. Det är därför viktigt att personalen läser av hur patienten mår eftersom det är kontraproduktivt att komma är med fel peptalk 
- "Många av oss är väl pålästa, då det är livsnödvändigt för oss att vara det. Det är inte ovanligt att vi plöjer medicinska böcker och läser senaste rön om bipolär sjukdom. Vi har dessutom unik kunskap om just vår sjukdomshistoria och vet vad som fungerade vid tidigare episoder. Avfärda oss inte utan undersök det vi säger, du kanske till och med kan lära dig något "
- Vid "uppåt"-skov vara så tålmodiga som möjligt

Obs stor del av text och tips är hämtad från:
Olivia - Information om Bipolär sjd


Information:
Olivia - Information om Bipolär sjd

1177 - Information

Forum bipolär:
Bipoär forum
Bipolarna

BP Forum
Intresseföreningen bipolär sjukdom
Balans


Bloggar om diagnoser finns uppdaterade här!


Boktips:
Vulkanutbrott och istider
 - om bipolär sjukdom av Beckman, Vanna & Fahlén, Tom.

Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament av Kay Redfield Jamison.

Från källan:
Jamison, Kay Redfield: En orolig själ : en berättelse om att vara manodepressiv

(Natur & kultur, 1997, 219 s. ISBN: 91-27-05987-1)

"Kay Jamison, professor i psykiatri och en internationell auktoritet på manodepressiv sjukdom, ger här ett märkligt och

högst personligt vittnesbörd: En skildring av hur hon själv sedan unga år brottats med manodepressivitet och hur den

kampen format hennes liv. Det mörka ämnet till trots, genomsyras boken av en stor portion humor."

 

Adam Inczédy-Gombos, Åsa Moberg: Adams bok (Natur och kultur, 1999, 237 s. ISBN: 91-27-07565-6)

"Boken skildrar Åsa och Adams liv under Adams maniska och depressiva tillstånd. Om deras kärlek, förtvivlan, ilska

och ångest i sjukdomens faser och kampen mot sjukvårdssystemet. Åsa Moberg ter sig ibland lika oförstående och

ambivalent inför sjukdomens yttringar som inför den psykiatriska behandlingen och mycket handlar om hennes egen

kris. Här finns en del upprepningar men som anhörig-/ögonvittnes-skildring är den läsvärd."

 

Kerstin Thorwall: När man skjuter arbetare (Bonniers 1993. 310 s. ISBN 91-0-055544-4.)

"Hilma växer upp i ett fattigt och rejält skogshuggarhem i Norrland. I hela bygden råder devisen Tiga Är Guld. När den

sjungande magister Sigfrid Tornvall, prästsonen söderifrån, dyker upp har hon aldrig träffat en sådan person förut.

Hilma överrumplas och svarar ja på hans frieri. Svärföräldrarna ordnar bröllop med en faslig fart men vad prästfamiljen

inte talar om är att Sigfrid har en svår manodepressiv sjukdom. Under bröllopet spårar det ur rejält... "

Arto Paasilinna: Den ylande mjölnaren

"En kort välskriven historia om en manodepressiv mjölnare som flyttar in i en liten by i Finland. Rolig, träffsäker och

framförallt tänkvärd skildring av hur psykisk sjukdom kan uppfattas av omgivningen och vilka ödesdigra följder det kan

få om man uppfattas som annorlunda. "


Dokumentär:
Stephen Fry - Mitt liv som manodepressivHar du en diagnos? Skriv till psykiatrin@hotmail.com!

Religion: Psykiatri

Hahaha hittade det här inlägget jag tror att jag skrev 2008: Roligt ;)
 
Illustration: Nina Hemmingsson
 
 
Hittade dom 10 budorden inom psykiatrin :)

1. Du skall inte tro på något annat än Psykiatrin.
2. Du skall inte missbruka benzo, ty Psykiatrin kommer inte
lämna den ostraffad som missbrukar deras benzo.
3. Tänk på att hålla käften.
4. Visa aktning för personalen, så att de får avlöning länge,
i den psykiatri som, din läkare, ger dig.
5. Du skall inte begå självmordsförsök.
6. Du skall inte vara uppe på natten, du ska sova!
7. Du skall inte gråta, det är barnsligt.
8. Du skall inte säga att du ska ta livet av dig och sedan inte göra det.
9. Du skall inte ha begär till mänsklig vård.
10. Du skall inte ha begär till någon annan psykiatrisk vård,
diagnos, behandling, personal eller något annat du egentligen har rätt till.


Vad säger Psykiatrin om dessa ord?
"Jag, Psykiatrin, din mentalskötare och läkare, är en nitälskande Psykiatri,
som hemsöker psykpatienternas missgärning  på frihet och självkänsla
och efterkommande möten i tredje och fjärde led, när man hatar mig,
 men som ger nåd med benzo, när man älskar mig och håller mina bud."
 
 
 

RSS 2.0