ANMÄL

 
 

Den 1 juni 2013 övergick Socialstyrelsens verksamheter inom tillsyn och vissa tillstånd till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det innebär att du som ska ANMÄLA gör detta till IVO istället. Och du som anmält tidigare (senast 2010) går detta över till Socialstyrelsen.

Om du har klagomål på innehållet i den psykiatriska vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Dåligt bemötande kan anmälas tillPatientnämnden.

Läs mer om bytet här.

Läs om lagstiftningen här

 

 

Deras sida här

IVO har ansvar över

tillsynen av

 • hälso- och sjukvård
 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • socialtjänst
 • verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

handläggning av anmälningar enligt till exempel

 • lex Sarah
 • lex Maria
 • kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut
 • allmänhetens klagomål på vård och omsorg

prövning av ansökningar om

 • tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS
 • patientjournalförstöring
 • vissa tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården.

IVO ansvarar också för de register som behövs för att utöva verksamheten.

"Riksdag och regering har beslutat att inrätta den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från och med den 1 juni 2013. Huvuduppgiften blir att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter (prop. 2012/13:20)."

 

OBS! Det är skitsvårt att få tag på någon på IVO. Det är inte en enda registrator som i huvudtaget svarar.

Deras nya grej är att "inte viktigt hur personalen agerar"???? WHat? Are you kidding me?

I psykiatrin är detta VESÄNTLIGT! Det kan vara jättesvårt att få en anmälan igenom nu för tiden eftersom en VÅRDSKADA enligt dom måste vara FYSISK och påverka ditt liv. Hur fan kan någon jävla människa sitta och avgöra detta utan att ha träffat dig?? SKriv detta tydligt i din anmälan.

 

 

 _
Andra länkar i sammanhanget:
 
 
Det finns en del att tänka på när du anmälen.
Det är helt sjukt att den här blanketten är gjord av idioter. Det finns ingenstans där du kan skriva hur detta har påverkat dig och ditt liv, som är vesäntligt. Därför kan du addera detta.
 • Patientens namn, adress och personnummer.
 • Den händelse som anmälan gäller.
 • När händelsen inträffade.
 • Namnet på vårdcentralen, sjukhuset, tandläkarmottagningen eller äldreboendet det gäller. 
 • MEN Det är även viktigt att du beskriver på ett bra språk med korrekt svenska.
 • Beskriv händelsen utan personliga värderingar. 
 • Lägg till en sida och beskriv hur detta har påverkat dig och ditt liv i fortsättningen. Detta kan vara bra att ha om du ska ansöka om ersättning.
 • Använd så mycket konkret information som möjligt, klockslag, fullständiga namn på personal och vilket yrke dom har. 
 • Ge bara den information som är viktig, du behöver inte berätta varför du var inne på en avdelning.
 • Bifoga journaltext om du fått ut detta, eller ljudfiler om man kan mejla det till IVO. RIng och kolla.
 • Du kan sätta det du anmäler i förhållande till nuvarande lagstiftning, "jag fick ej komma in på avdelning trots gällande lagstiftning  § 1.2 etc"
 
OBS Detta är nytt: OM IVO ger dig avslag kan du inte Överklaga!! Helt jävla sjukt.
Då jävlas du bara tillbaka med dom och skickar nya anmälningar med samma innehåll.
 
 

Kommentarer & Kärlek
Kärlek ifrån: Nina

Stort tack till min läkare, Lars Pettersson å min terapeut, Kristina Muntz Johansson - Lidköping.

2014-04-27 @ 15:07:44

Kommentera och ge lite kärlek

Ditt namn/nickname:
Förhindra demens

E-mejl (syns inte):

Blogg:

Dina värdefulla ord:

Trackback

Om bloggforumet:

Läs här / FAQ

Läs här :)

Jag vill förhindra självmord
! FAQ - Om bloggen
! Bloggar diagnos-indelade
! Stödpersoner via mail
! Kris & Stöd - lista
! Hur du anmäler
! Hjälp till självhjälp
! Tips till psykiatrin
! Förändrings-arbetet
! Kulturhörnan
! Svikna änglar
! Psykiatrins änglar


FÖLJ BLOGGEN VIA:
RSS 2.0