Lex Joakim fortsättning


VARNING! Scientologikyrkan/KMR!

 (Uppdaterad Varning)
För din egen skull - kolla vilka grupper du gått med i på Facebook!
 
KMR och Scientologin har hoppat på min blogg igen och därför kör jag en återvarning om detta.
De skapar grupper på Facebook som ser ut att ta upp patienters frågor i psykiatrin, men baktanken är att
värva de allra svagaste till sin sekt...
 
 
 
Ser du en person som heter Rikard Isberg "The Happy Funeral" eller Thomas Arvidsson, (uppdaterat)
https://www.facebook.com/thomasarvidsson99
https://www.facebook.com/TheHappyFuneral
som är med i gruppen är det en Scientologigrupp. 
Ofta har personerna flera konton med olika namn för att det ska se ut som att många
gillar gruppen. Det finns motsvarigheter i andra länder, vilket gör att de lägger till många 
scientologer från andra länder.
 
En av de vanligaste grupperna som tillhör Scientologikyrkan.
 
 
 
Vad är Scientologikyrkan?
 Scientologi och organisationerna som förespråkar läran har blivit mycket kontroversiella. Före detta medlemmar, journalister, rättsväsendet och flera regeringar har beskrivit kyrkan som en sekt och en organisation med ett kommersiellt intresse, och har anklagat den för att ofreda dess kritiker och utnyttja medlemmarnas goda tro. 
Scientologikyrkan har flera olika kontroversiella frontorganisationer. Mestadels därför att de många gånger försöker dölja sin bakgrund och ofta är det svårt för en lekman att förstå att det just är Scientologikyrkan som står bakom organisationerna. Enligt flera kritiker handlar dessa organisationer bara om att värva medlemmar. 
 
Utomjordningarna...
Den mest uppmärksammade av Scientologikyrkans hemliga läror och påstås ha ägt rum för 75 miljoner år sedan. Den onde Xenu, härskare över den Galaktiska Konfederationen, fraktade miljarder utomjordingar till Jorden och dödade dem i vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar, thetaner, upp i atmosfären där de tillfångatogs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer. Sedan släpptes thetanerna ut och har därefter klamrat sig fast vid människorna som ett slags andliga parasiter och orsakar olika problem. Målet med Scientologinär att med hjälp av auditering frigöra sig från dessa parasiter.
 
 
 
Vad är KMR? "Kommittén för mänskligarättigheter"
Det är ingen riktig kommitté och ska inte förväxlas med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.
 
KMR driver bland annat kampanjer mot psykiatriska behandlingsmetoder som man, utan vetenskapligt gångbara skäl, anser vara brutala, såsom ECT och hjärnoperationer, samt motsätter sig förskrivning av psykofarmaka som behandlingsmetod för mentala tillstånd. På senare tid har man propagerat mot sjukdomsklassificeringen av barn med DAMP och ADHD och kritiserar att dessa barn medicineras till exempel med metylfenidat och atomoxetin. Alla läkemedel som påverkar psyket är enligt KMR droger, inkluderat alla antidepressivaantipsykotika och lugnande-/sömnmedel.
 


 
Vad gör Scientologerna på Facebook och Sociala medier?
 
Grupper som tillhör Scientologin! Gå ur om ni inte vill stödja denna sekt!
 
 
 
 
 

 

KMR/Scientologin har många konspirationsteorier. De anser att Alla mediciner vid psykiska diagnoser är gift och att hela psykiatrin är uppbyggd på att tjäna pengar och alla som jobbar i den är hemska människor som vill andra illa. De kan vara väldigt farligt för Riktigt psykiskt sjuka människor som verkligen behöver mediciner.

 

De övertalar svårt psykiskt sjuka att de inte behöver sina mediciner och ingen psykiatrisk hjälp, och ber dom sedan att gå deras kurser för attdå ska de må bra. Dessa kurser brukar ligga på runt 20-30.000 kr och mer. De som inte kan betala får köra avbetalning vilket gör att många av dessa hamnar i stora skulder fast de bara ville må bra.

 

Kurserna i sig är ren hokuspokus och fokuserar sig på att få dig att känna att du tillhör en grupp och ur detta skuldsätta människor. För att betala in skulderna kan de då jobba för kyrkan att på provosion värva folk till dyra kurser t ex genom att hittade de allra svagaste som gör vad som helst och betalar vad som helst för att få må bra.

 

Den personen som har den här gruppen har förmodligen en skuld hos Scientologin och med hjälp av en känsla av gemenskap och att ge föreställningen om att alla andra vill dom illa förutom deras "grupp" gör att människor känner att de får ut sin ilska och blir bemötta i sin ilska.

 

Även om man ifrågasätter grupperna om de är med i KMR/Scientologerna nekar de alltid,
men kan inte ge några skäl varför deras medlemmar är bla KMR-gruppen,
som du ser ovan. Eftersom gruppen skapar en "vi mot dom"-anda,
känner sig medlemmarna kränkta när man säger detta i en grupp, att de 
agerar ofta väldigt agressivt. De flesta som är med i facebookgrupper
med olika namn vet inte att de tillhör Scientologerna.
 
Om man tittar på de som är med i "Kommitten för Mänskliga Rättigheter" ser man direkt
att de flesta är med öppet i Scientologerna. Se exempel:

 
 
KMR "gillar" även Narconon vilket är Scientologernas "vård" för missbrukare som 
stängts ner i Sverige efter otaliga försök att öppna "rensningar" för missbrukare.
Se nedan om detta:
 
"Narconon är ett av scientologirörelsen drivet företag med angivet huvudsyfte att tillhandahålla rehabilitering och öppenvård för narkotika- ochalkoholmissbrukare. "
"

I en rapport daterad 20 mars 1997 presenterar Socialstyrelsen resultatet av en av länsrätten i Skåne (mål nr 3624-96) begärd utredning av Narconons verksamhet. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att behandlingen saknar vetenskapligt stöd och att den kan vara farlig. En granskning av Socialstyrelsens vetenskapliga råd drog samma slutsats efter en prövning av verksamheten.[8]

Kritiker av Narconon och Scientologikyrkan menar att ett av Narconons syften är att värva medlemmar till Scientologikyrkan och att detsamma skulle gälla för Scientologikyrkans andra frontgrupper, till exempel CriminonApplied Scholastics och Kommittén för mänskliga rättigheter (Citizens Commission on Human Rights).[9] Narconon bedriver även drogförebyggande verksamhet i form av föredrag och har kritiserats för att rekrytera barn till Reningsprogrammet,vid föreläsningar i skolor.[10]"


 

 
 

 
Detta meddelande fick jag på bloggen: Här ser ni att de använder sig av flera olika grupper och tillvägagångsätt.
Te x Ett påhittat institut blandannat som ALLTID har chockerande fakta och är väldigt aggressiva.
 
 
På Scientologi.se (Scientologikyrkans egna hemsida kan man se "relaterade sajter" som 
tydligt visar sitt samarbete KMR - Kommittén för mänskliga rättigheter, även om de vägrar erkänna själva.
 
Fler kommentarer till detta inlägg:
 

 


Blogglistan: (NY) Vivecas

  https://vivecaspsykiatriska.wordpress.com/

RUTS PROJEKT 365 DAGAR SELFIE!

Ett event jag hittade i Stockholm på söndag!!
 
http://us9.campaign-archive2.com/?u=cd4b01a98223181f437620a16&id=fabd35178b
 
 

Självmordshot - ?

 
 
 
 
 
 
KOM INTE HÄR OCH HOTA MED SJÄLVMORD!
 
Hur många av er har inte fått höra det av självaste psykiatrin?
 
MEN DU TAR JU ALDRIG LIVET AV DIG!!
 
Som de sa på Enskede Årsta Vantör psykiatri till mig, och även sa klassikern:
 
RING BEGRAVNINGSBYRÅN OM DU VILL TA LIVET AV DIG -INTE HIT!
 
 
 
"Självmordshot" är ett konstigt ord.
Man hotar inte en person med att skada någon annan än sig själv,
man informerar om den överhängade risken
av självmord - alltså på en själv - ingen annan.
 
Ändå blir folk upprörda för att man informerar om att man mår så pass dåligt
att man inte vill leva längre?  Varför?
Är det SÅ provocerande och är människor så själviska att de bara tänker
på att de själva får informationen? Att DOM tycker det är jobbigt, eller?
Skrattretande, fakiskt.
 
Finns det flera hot?
Kanske cancerhot? Kan man ringa akuten och Benbrottshota?
Strokehota? Hjärtinfarktshota?  
 
Suicid är resultatet av en sjukdom och inget man väljer,
det är just därför man ringer och informerar om att det är åt den vägen
det verkar gå.
Och har man en liten del av sig själv (som kanske håller på att försvinna)
som VET att "nu ska jag ringa psykvården" så ta tillvara på den.
Senare kan det vara försent.
 
Och får man fel svar, kan det leda till döden.
Ja detta är ett hot till psyk- personalen.
Ta självmordsinformation på allvar!
 
 
Och skrota det vedervärdiga ordet "SJÄLVMORDSHOTA"
 
 
 

Blogglistan: (NY) Matilda

 
 

Blogglistan: (NY) Depptankar

 
"Jag skriver om depression/ångest" http://depptankar.se/ "

RSS 2.0