Länksamling

snodd men bra :)Snorkel
  På den här sidan kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

Friends  Minska mobbning och annan kränkande behandling i samhället med tyngdpunkt på barn och ungdom.

umo.se  Ungdomsmottagning på nätet

Röda Sidorna  Sökmotorn för dig som är ung.

BRIS  Barnens Rätt I Samhället med telefonnummer när du behöver någon vuxen att prata med

Go Ask Alice!  bra amerikansk frågelåda

Sjukvårdsrådgivningen 
Kunskap och Information om Hälsa och Sjukvård

Vårdguiden  Din guide till hälso- och sjukvården i Stockholms län

Barnombudsmannen 
Företräder barns och ungas rättigheter och intressen.

Skiljas  Rädda Banens hemsida för att stödja barn och ungdomar som har skilda föräldrar.

Psykisk hälsa:s informationsregister  Här kan du finna vägar till psykologisk hjälp och annat stöd.

Kuling.nu  Mötesplats för dig som har en psykiskt sjuk förälder.

Killfrågor sajten där du som är eller känner dig som kille kan prata om allt.

Flicka.nu  finns till för att hjälpa flickor som lever i två kulturer.

Tjejzonen  en plats för dig som vill ha en mentor, storasyster m.m.

Elektra  vill förhindra att tjejers livsutrymme begränsas på grund av hedersrelaterat förtryck.

p-guiden.nu  -information för killar och tjejer om preventivmedel

FASS  - bra att söka läkemedel

Drugsmart.com  En webbsida om alkohol, narkotika och tobak (ANT). Här hittar du information oavsett om du gör ett skolarbete, är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.

Dopingjouren  är en rikstäckande telefonrådgivning dit Du kan ringa anonymt med Dina frågor om doping.

ungaboj.se  brottsofferjourens hemsida för ungdomar

Bryggan  ger stöd och hjälp till barn och ungdomar vars föräldrar är eller har varit i kontakt med kriminalvården.

Solrosen  
finns i Göteborg och ger stöd till barn vars föräldrar sitter i fängelse

ECPAT Sverige  arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism.

ECPAT Hotline  Här kan du rapportera misstanke om barnpornografi, barnsexturism och trafficking.

KunskapsCentrum för Ätstörningar 
En övergripande verksamhet inom Stockholms läns landsting, som här svarar på många av de vanligaste frågorna om ätstörningar.

Stockholms Centrum för Ätstörningar 
Vi behandlar dig, barn eller vuxen med ätstörning, anorexi eller bulimi. Du kan ha blivit remitterad eller sökt dig till oss på eget initiativ.

SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.


Syskonvåld


Säga vad man vill om Dr. Phil men han tar ändå
upp ämnen som är helt tabulagda i Sverige.SyskonvåldHäromdagen råkade jag se Dr.Phil på TV och hann inte zappa försän jag såg deras dagens ämne.
Det handlade om Sibling Abuse, Syskonvåld. 
Förmodligen det mest tabulagda våldet och undanskyffade traumat som existerar. Föräldrar vet oftast inte hur de ska skilja på vanliga syskonbråk och våld. Det kan vara allt ifrån psykiskt våld till fysiskt våld. Det finns ett stort mörkertal om hur många barn som råkar ut för detta. Det finns inte ens, vad jag kan hitta, någon information om syskonvåld. Hittat att det dock är vanligt för personer att utveckla PTSD utifrån detta.
Detta kan vara lika starkt som alla andra övergrepp!

Att det är just barn som utövar våld mot varandra gör situationen svår.

♦ Oftast är det ett barn som är överlägsen det andra som är i en utsatt sitaution.
♦ Det utövade barnet kan göra detta när föräldrar inte ser på.
♦ Föräldrarna låter barnen göra upp själva för att "lära sig lösa problem" vilket bara leder
till att ett barn får som det vill.
♦ Det utövade barnet har andra psykiska problem som föräldrarna inte tagit tag i.
♦ Föräldrar blundar och slår dövörat till för att de tror att bråken är normala.
♦ Blåmärken och andra bevis på kroppsligt våld skylls gärna på lek, och om anmälan görs
utifrån, så utgår de alltid från våld från föräldrar.
♦ Även om barnen får vård, kan man inte skilja syskonen åt.
♦ Barnet som utsätts för våld tror att situationen är normal, och tar snabbt upp en skygg roll i
konflikter eftersom denne tror att detta slutar i våld.
♦ Båda barnen mår självklart jättedåligt, och måste ha vård, båda två - enskilt.

Har du varit med om detta? Mejla din berättelse! Allt sker och skrivs anonymt!


Det här sa Dr. Phil 
It has been reported that as many as 53 out of every 100 siblings abuse a brother or sister. In fact, some experts say it is more common than spousal abuse or child abuse. It could be happening in your home without your knowledge. Learn the warning signs if one of your children is being abused and the steps to take to stop it:
 
 
Recognizing Sibling Abuse
How do you know if normal roughhousing and sibling fighting has turned into abuse?
Here are some signs that sibling abuse is occurring in your home:
• Child always avoids siblings
• Frequent unexplained bruises, scrape, cuts
• Changes in behavior, sleep patterns or eating habits
• One child is typically the aggressor
• Roughness and violence increases over time
• Relationship entirely negative
• Victim doesn’t want to go home
• Victim acts out abuse in play
• Victims are overly compliant, passive or withdrawn

 

 


RSS 2.0