Hackning

Någon har försökt hacka sig in på alla mina sidor igen men inte lyckats... Lägg ner!


Efterlysning övergrepp S:t Göran

 
 
 
Har fått in en fruktansvärd berättelse av en patient som varit på S:t Göran och blivit
utsatt för hot, övergrepp, stöld, utnyttjande av mentalskötare.
 
Mentalskötaren kan röra sig på alla avdelningar på S:t Göran och kanske jobbar extra på andra enheter i Shtlm också, han har blivit anmäld men anmälan har lagts ner i brist på bevis.
 
Skötaren har försökt sälja droger till patienten med motivationen att patienten skulle må bättre.
Skötaren har varit med henne ensam trots att de inte får det enligt reglerna,
han har där taffsat på patienten och bett henne gå in på toaletten och suga av honom,
annars skulle han trycka på sitt larm och säga att patieten slagit honom och sätta patienten i bälte.
 
Patienten vägrade varav han tryckte på larmet och även mordhotade patienten om hon berättade för någon.
 
En sån här person upprepar mot andra patienter och har säkter försökt sälja droger till fler patienter.
Han har även snott pengar från samma patient, och säkert från flera andra!
 
 
Vi behöver mer bevis för att sätta dit denna man!!! 
Hör av dig anonymt till psykiatrin@hotmail.com !
 
 

Anmälningsplikten försvinner

Ett steg framåt med engagemang från t ex Suicide Zero och ett steg tillbaka, helt plötsligt försvinner anmäningsplikten vid självmord!?!? Helt jävla sjukt!

 

"Enligt den nya föreskriften om utredningar av vårdskador ska anmälningar nu göras endast om det finns misstankar om att ett självmord eller självmordsförsök beror på att vården gjort något fel.

– Mörkertalet kommer att bli ännu större än i dag, säger Pirjo Stråte, vice ordförande i Spes, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, till Dagens Medicin.

Redan 2012 försökte Socialstyrelsen slopa specialbestämmelsen om vårdskador vid självmord begångna av patienter inom främst psykatrin. Det är endast inom den delen av sjukvården som samtliga skador ska rapporteras till Socialstyrelsen och nu till IVO.

Men då mötte Socialstyrelsens remissförslag ett stort motstånd inom patient- och anhörigrörelsen. Först nu i juni 2015 kom förändringen upp på bordet igen och den ska gälla från den 1 januari 2016.

– Ja, det stämmer. Den nya föreskriften om utredning av vårdskador har ingen obligatorisk anmälan av samtliga självmord, säger ansvarige juristen Lisa van Duin till Dagens Medicin.

Den nya föreskriften ska stödja sjukvårdens aktiva och systematiska arbete med att förstärka patientsäkerheten, enligt Socialstyrelsen. Ett systemtänk ska ersätta jakten på läkare och annan personal som brister.

Pirjo Stråte hos Spes tycker att det är helt fel att ta bort den obligatoriska anmälningsplikten. Efter självmordsförsök och självmord får hon ofta höra berättelser från anhöriga om hur självmordsbenägna patienter lämnas i sticket när de befinner sig i vården, utan tillsyn och annat stöd.

– I och med den ökade andelen inhyrd personal blir problemen större. Tillfälligt anställda läkare bryr sig mindre om hur det går med patienterna, säger hon.

Pirjo Stråte anser att dagens system inte är särskilt bra. Men klart bättre än att den anvariga vårdenheten själv ska avgöra om det finns misstanke om det finns brister i omhändertagandet av en patient.

Såväl Svenska Psykiatriska föreningen som en chefsgrupp med anknytning till Sveriges Kommuner och Landsting tyckte 2012 att Socialstyrelsen var på rätt spår. De ansåg att lex Maria-anmälningarna fick för stor uppmärksamhet i media och att personer som tagit livet av sig ofta kunde identifieras och att det ökade bördan för anhöriga.

Föreskriften om obligatorisk anmälan vid självmord infördes 2006."

Från Dagens Medicin


Träffa en psykiatriker? Lycka till!

 Hittade mitt egna inlägg av en slump
Ibland är jag bara ett geni, så måste återposta detta!
 
 
 
Psykiatriker
(art. doktor, latiska namnet sans empatialis.)
 
 
Psykiatriker / psyk-läkare är en blyg art som gärna håller sig till sig själva. Liksom radiologer och narkosläkare väljer dom den inriktningen utefter att kunna träffa så lite människor och därmed så lite jobbiga patienter som möjligt.
 
En psykiatriker parar sig ofta med en sjuksyster som är inom samma genre, och skaffar sig i regel 2-3 barn. Psykiatriker kan bli väldigt gamla och ses ofta ute länge på arbetsmarknaden då de med sin makt med tiden ofta kan undvika anmälningar. De har inget slitsamt arbete vilket gör att deras kroppar håller lite längre än vanliga arbetare. Äldre psykiatriker hyllas gärna också av sina medarbetare då de utan empati skriver ut patienter på löpande band och står för gammeldagsa åsiker om att allt är patientens fel - vilket underlättar för all personal inom branschen.
 
Som unga kan de till en början vara empatiska men detta växer sedan bort med tiden, om nu evolutionen upprepar sig i de yngre generationerna, men forskarna har sett ett tydligt samband. Både män och kvinnor kan vara fientligt inställda mot kvinniliga patienter, men är mer tillmötesgående vad som gäller sjuka män.
 
Om man vill se en psykiatriker kan man särskilja dom genom att de ofta har bruna byxor på sig, psykiatriker från balkan har därimot ofta jeans på sig. De går ofta med snabba steg längs korridorens vägg utan att skapa ögonkontakt med någon, då detta kan skapa förvirring hos patienter att de är empatiska eller inbjuder till kontakt.
 
Om du möter en psykiatriker så hjälper det inte att springa, utan gör ungefär som med lejon. Låt Psykiatrikern fritt trampa sitt revir för att sedan acceptera dig om du sitter still och är tyst. Psykiatriker har väldigt lite tid eftersom de har en lång lunch att inhämta, varav du försöker avlägsna dig stilla men relativt fort.
Att hetsa eller ifrågasätta psykiatrikern kan däremot trigga igång LPT- bedömning som straff, eller få den stackars läkaren att utstöta olika jobbiga ljud, svärord eller senare - skriva helt avvikande journalanteckningar.
 
För dig som ändå vill träffa en psykiatriker som patient är det rent omöjligt. Psykiatriker lever mest fritt ute på sina båtar eller flotta landställen, eller hyserar fritt med fröjdande sjuksköterskor på årets jobbfest.
 
Psykiatrikern gillar nämligen att göra bedömningar på sina patienter baserat på vad sjuksköterskor sagt som dom baserat på vad mentalskötare sagt om dom. Vilket gör att det finns stor chans tlll missbedömning och fel.
 
Ja det är faktiskt helt omöjligt att få prata med psykiatriker om du är patient. Detta är den enda i arten Läkare som faktiskt får tillåtelse att göra livsavgörande bedömningar utan att varken sett eller pratat med patienten.
Det gör psykiatrikern till en mycket farlig art, ungefär som ett lejon.
 
 

Intervju Admin bloggen

Intervju med mig (admin) kan ni läsa här med länk!  /P
 
http://nouw.com/Annorlunda/intervju-om-psykisk-ohalsa-admin-pa-psyk-18619666
 

VARNING! Scientologikyrkan/KMR!

 (Uppdaterad Varning)
För din egen skull - kolla vilka grupper du gått med i på Facebook!
 
KMR och Scientologin har hoppat på min blogg igen och därför kör jag en återvarning om detta.
De skapar grupper på Facebook som ser ut att ta upp patienters frågor i psykiatrin, men baktanken är att
värva de allra svagaste till sin sekt...
 
 
 
Ser du en person som heter Rikard Isberg "The Happy Funeral" eller Thomas Arvidsson, (uppdaterat)
https://www.facebook.com/thomasarvidsson99
https://www.facebook.com/TheHappyFuneral
som är med i gruppen är det en Scientologigrupp. 
Ofta har personerna flera konton med olika namn för att det ska se ut som att många
gillar gruppen. Det finns motsvarigheter i andra länder, vilket gör att de lägger till många 
scientologer från andra länder.
 
En av de vanligaste grupperna som tillhör Scientologikyrkan.
 
 
 
Vad är Scientologikyrkan?
 Scientologi och organisationerna som förespråkar läran har blivit mycket kontroversiella. Före detta medlemmar, journalister, rättsväsendet och flera regeringar har beskrivit kyrkan som en sekt och en organisation med ett kommersiellt intresse, och har anklagat den för att ofreda dess kritiker och utnyttja medlemmarnas goda tro. 
Scientologikyrkan har flera olika kontroversiella frontorganisationer. Mestadels därför att de många gånger försöker dölja sin bakgrund och ofta är det svårt för en lekman att förstå att det just är Scientologikyrkan som står bakom organisationerna. Enligt flera kritiker handlar dessa organisationer bara om att värva medlemmar. 
 
Utomjordningarna...
Den mest uppmärksammade av Scientologikyrkans hemliga läror och påstås ha ägt rum för 75 miljoner år sedan. Den onde Xenu, härskare över den Galaktiska Konfederationen, fraktade miljarder utomjordingar till Jorden och dödade dem i vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar, thetaner, upp i atmosfären där de tillfångatogs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer. Sedan släpptes thetanerna ut och har därefter klamrat sig fast vid människorna som ett slags andliga parasiter och orsakar olika problem. Målet med Scientologinär att med hjälp av auditering frigöra sig från dessa parasiter.
 
 
 
Vad är KMR? "Kommittén för mänskligarättigheter"
Det är ingen riktig kommitté och ska inte förväxlas med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.
 
KMR driver bland annat kampanjer mot psykiatriska behandlingsmetoder som man, utan vetenskapligt gångbara skäl, anser vara brutala, såsom ECT och hjärnoperationer, samt motsätter sig förskrivning av psykofarmaka som behandlingsmetod för mentala tillstånd. På senare tid har man propagerat mot sjukdomsklassificeringen av barn med DAMP och ADHD och kritiserar att dessa barn medicineras till exempel med metylfenidat och atomoxetin. Alla läkemedel som påverkar psyket är enligt KMR droger, inkluderat alla antidepressivaantipsykotika och lugnande-/sömnmedel.
 


 
Vad gör Scientologerna på Facebook och Sociala medier?
 
Grupper som tillhör Scientologin! Gå ur om ni inte vill stödja denna sekt!
 
 
 
 
 

 

KMR/Scientologin har många konspirationsteorier. De anser att Alla mediciner vid psykiska diagnoser är gift och att hela psykiatrin är uppbyggd på att tjäna pengar och alla som jobbar i den är hemska människor som vill andra illa. De kan vara väldigt farligt för Riktigt psykiskt sjuka människor som verkligen behöver mediciner.

 

De övertalar svårt psykiskt sjuka att de inte behöver sina mediciner och ingen psykiatrisk hjälp, och ber dom sedan att gå deras kurser för attdå ska de må bra. Dessa kurser brukar ligga på runt 20-30.000 kr och mer. De som inte kan betala får köra avbetalning vilket gör att många av dessa hamnar i stora skulder fast de bara ville må bra.

 

Kurserna i sig är ren hokuspokus och fokuserar sig på att få dig att känna att du tillhör en grupp och ur detta skuldsätta människor. För att betala in skulderna kan de då jobba för kyrkan att på provosion värva folk till dyra kurser t ex genom att hittade de allra svagaste som gör vad som helst och betalar vad som helst för att få må bra.

 

Den personen som har den här gruppen har förmodligen en skuld hos Scientologin och med hjälp av en känsla av gemenskap och att ge föreställningen om att alla andra vill dom illa förutom deras "grupp" gör att människor känner att de får ut sin ilska och blir bemötta i sin ilska.

 

Även om man ifrågasätter grupperna om de är med i KMR/Scientologerna nekar de alltid,
men kan inte ge några skäl varför deras medlemmar är bla KMR-gruppen,
som du ser ovan. Eftersom gruppen skapar en "vi mot dom"-anda,
känner sig medlemmarna kränkta när man säger detta i en grupp, att de 
agerar ofta väldigt agressivt. De flesta som är med i facebookgrupper
med olika namn vet inte att de tillhör Scientologerna.
 
Om man tittar på de som är med i "Kommitten för Mänskliga Rättigheter" ser man direkt
att de flesta är med öppet i Scientologerna. Se exempel:

 
 
KMR "gillar" även Narconon vilket är Scientologernas "vård" för missbrukare som 
stängts ner i Sverige efter otaliga försök att öppna "rensningar" för missbrukare.
Se nedan om detta:
 
"Narconon är ett av scientologirörelsen drivet företag med angivet huvudsyfte att tillhandahålla rehabilitering och öppenvård för narkotika- ochalkoholmissbrukare. "
"

I en rapport daterad 20 mars 1997 presenterar Socialstyrelsen resultatet av en av länsrätten i Skåne (mål nr 3624-96) begärd utredning av Narconons verksamhet. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att behandlingen saknar vetenskapligt stöd och att den kan vara farlig. En granskning av Socialstyrelsens vetenskapliga råd drog samma slutsats efter en prövning av verksamheten.[8]

Kritiker av Narconon och Scientologikyrkan menar att ett av Narconons syften är att värva medlemmar till Scientologikyrkan och att detsamma skulle gälla för Scientologikyrkans andra frontgrupper, till exempel CriminonApplied Scholastics och Kommittén för mänskliga rättigheter (Citizens Commission on Human Rights).[9] Narconon bedriver även drogförebyggande verksamhet i form av föredrag och har kritiserats för att rekrytera barn till Reningsprogrammet,vid föreläsningar i skolor.[10]"


 

 
 

 
Detta meddelande fick jag på bloggen: Här ser ni att de använder sig av flera olika grupper och tillvägagångsätt.
Te x Ett påhittat institut blandannat som ALLTID har chockerande fakta och är väldigt aggressiva.
 
 
På Scientologi.se (Scientologikyrkans egna hemsida kan man se "relaterade sajter" som 
tydligt visar sitt samarbete KMR - Kommittén för mänskliga rättigheter, även om de vägrar erkänna själva.
 
Fler kommentarer till detta inlägg:
 

 


Självmordshot - ?

 
 
 
 
 
 
KOM INTE HÄR OCH HOTA MED SJÄLVMORD!
 
Hur många av er har inte fått höra det av självaste psykiatrin?
 
MEN DU TAR JU ALDRIG LIVET AV DIG!!
 
Som de sa på Enskede Årsta Vantör psykiatri till mig, och även sa klassikern:
 
RING BEGRAVNINGSBYRÅN OM DU VILL TA LIVET AV DIG -INTE HIT!
 
 
 
"Självmordshot" är ett konstigt ord.
Man hotar inte en person med att skada någon annan än sig själv,
man informerar om den överhängade risken
av självmord - alltså på en själv - ingen annan.
 
Ändå blir folk upprörda för att man informerar om att man mår så pass dåligt
att man inte vill leva längre?  Varför?
Är det SÅ provocerande och är människor så själviska att de bara tänker
på att de själva får informationen? Att DOM tycker det är jobbigt, eller?
Skrattretande, fakiskt.
 
Finns det flera hot?
Kanske cancerhot? Kan man ringa akuten och Benbrottshota?
Strokehota? Hjärtinfarktshota?  
 
Suicid är resultatet av en sjukdom och inget man väljer,
det är just därför man ringer och informerar om att det är åt den vägen
det verkar gå.
Och har man en liten del av sig själv (som kanske håller på att försvinna)
som VET att "nu ska jag ringa psykvården" så ta tillvara på den.
Senare kan det vara försent.
 
Och får man fel svar, kan det leda till döden.
Ja detta är ett hot till psyk- personalen.
Ta självmordsinformation på allvar!
 
 
Och skrota det vedervärdiga ordet "SJÄLVMORDSHOTA"
 
 
 

Sökes: Utnyttjade kvinnor av polisman i Söderort Stockholm.

Sökes: Utnyttjade kvinnor av polisman i Söderort Stockholm. 

För ett par år sedan blev Jag utnyttjad av en polis som kontaktade mig efter att ha kört in mig till psykiatrin i Söderort. 
Han hotade mig att han skulle förstöra mitt liv om jag berättade för någon. 
Något år senare fick jag reda på att polismannen blivit omplacerad från yttre till inre tjänst (kontor). Detta händer väldigt sällan att poliser gör självmant och det får mig att fundera på om han har utnyttjat flera. 

På det sättet han gjorde det var det väldigt manipulativt och beräknande. Vilket är ett typiskt upprepande beteende. Han hade även fru och barn. 

Söker dig som blivit utnyttjad eller bara uppsökt efter ett ärende av en polisman som sagt att det ingår i hans jobb att ha en uppföljning eller "kolla upp" dig. 
Eller om du har andra erfarenheter av poliser som du anser har gjort eller sagt konstiga saker som inte ingår i tjänsten.  

Jag kan tänka mig att anmäla om andra har samma erfarenheter. Jag har även bildbevis men kan även då vara svårt att fälla en polis. 

Maila till psykiatrin@hotmail.com och jag kommer aldrig lägga ut era berättelser utan detta sker privat utanför bloggen mellan dig och mig. 
Jag har ett förnamn och stationsnamn på den jag söker men även foto på polisen. 

Stödkonktater via mail

UPPDATERAD!
Vill du vara stödkontakt? Skriv din mejlaadress och kort om dig
i kommentarsfältet.
 
 
HJÄLPSÖKANDE
Ni kan ALLTID maila
psykiatrin@hotmail.com
- jag svarar så ofta jag kan och gärna.
Det kan handla om vad som helst.
 
Dessa mailadressen nedanför kan ni kontakta
om ni behöver någon att fråga
och få stöd ifrån!
 
 
STÖDKONTAKT
En stödkontakt är en person somorkar svara och läsa om andras problem
och som bara finns där som ett bollplank med idéer och empati.
Oftast burkar det vara mail som handlar om hur man kommer i kontakt med psykiatrin,
vad det finns för hjälp och undran över vad peronalen för säga och göra till patienter.
Vill du vara stödkontakt? Kommentera inlägget!
 
 
 
 

rose_marie80@hotmail.com

 

Rose Marie - Jag kan ställa upp. Bor i Östergötland.  

 

 
lena@ohl.se 
 
♠ Jag är 66 år, har mer än 30 års erfarenhet av både somatisk och psykiatrisk vård. Bipolär numera, förr hette det att jag hade Borderline. Har ups and downs, men försöker svara så gott det går. Kan kanske ge de lite äldre någon att bolla med?
 

Sarakniest@hotmail.com

♠  "Jag kan ge råd och förslag och uppmuntra personen till positiva och friska förslag. Jag har tidigare egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk. Jag är snäll. Jag har ett gott hjärta och empati. Pålitlig. Nogrann."

   


 

♠ Em.Olsson@hotmail.com

"Jag kan hjälpa till både med personligt stöd och vägledning. Jag kan hjälpa till att leta upp vård åt personer som känner att de själv inte orkar dra i det men ändå vill, jag läser till sjuksköterska så jag kan hjälpa till och kika på läkemedel om det finns oklarheter. Och självklart om man bara känner att man behöver prata med någon som förstår, då jag själv varit där men idag mår bättre även om det inte alltid är 100% så har jag accepterat att livet har sina toppar och dalar."


 


Vägglöss på psyk i hela Stockholm

 
 
Det är just nu en akut situation i psykiatrin i Stockholm.
Det började med att Hagsätra slutenvård fått in vägglöss, för att lösa detta flyttade man på patienterna
så att det spred sig till alla andra avdelningar. Nu är nästan varenda avdelning i Stockholm
fyllda med vägglöss, enheter har helt stängts ner.
Det råder en enorm platsbrist eftersom enheterna stängs ner för att saneras i flera månader.
Detta kommer sluta i en peak av antal dödsfall eftersom det inte finns några som helst
slutenvårdsplatser i Stockholm. Folk kommer skrivas ut när de är dåliga, och inte skrivas in när de är dåliga.
 
Psykiatrin i Stockholm har försökt mörka detta och inte vidtagit några förebyggande åtgärder,
t ex har beslut om att öppna nya avdelningar varit alldeles för sent tagna, och avdelningarna kommer inte vara öppna ungefär samtidigt som saneringen är klar.
 
Om ni själva ska in eller ligger på slutenvården, använd psykskläder och lägg era kläder i en påse och
tvätta det direkt när ni kommer hem (alt först i frysen) för att inte få hem vägglössen.
 
 
 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19823703.ab

P1 Dokumentär

Tips från läsare om P1 Dokumentär Patienten och tystnaden, finns många olika delar.
 
 
 
 

EFTERLYSNING: Premenstruellt dysforiskt syndrom!

"Hej!

Vi är två sjuksköterskestudenter som nu skall skriva C-uppsats. Arbetet kommer vara en kvalitativ studie som behandlar PMDD/PMDS med syfte att förbättra kunskapen om diagnosen inom vården. Vi söker därför kvinnor med PMDD/PMDS som vill ställa upp på intervjuer till denna studie. Intervjuerna kommer ske efter årsskiftet. Vi bor själva i Uppsala så intervjuerna kan ske här men även via skype.

Vi vill intervjua cirka 8-10 kvinnor och undrar om du har möjlighet att hjälpa oss att komma i kontakt med kvinnor med PMDD/PMDS? 

 

Med vänliga hälsningar

Annelie och Erika.

anneliececilia@gmail.com "


Självmordsscenrio är kul

 
En reklam som är smaklös och använder en hundraårig tradition
av att kränka människor i en äkta desperat situation.  
 
 
Se hela reklamen här: http://www.c4hus.se/
Verkar vara en trend med att skoja om deprimerade /psykiskt sjuka /självmord i reklam?
 
Jag blev jätte provocerad av denna reklam från C4 Hus pga flera punkter. Det handlar om att snickaren som gjort huset inte vill lämna huset, sitter och gråter på husets tak, men det vet man inte försän halva reklamen. 
 
* Reklamen börjar med att en man sitter på ett tak och gråter och en annan man skriker att han ska sluta och komma ner. Man ska först tro att han mår dåligt och vill hoppa, vilket de i reklamen vill att man ska tro.
Varför vill man ens driva med ett självmordscenario?? Det är osmakligt och kränkande.
 
* Ett barn och en kvinna säger att de förstår snickaren eftersom han har snickrat huset och han mår dålig över att lämna det (mannen sitter och gråter). Känslan man får är att man driver med en scen om att en människa mår dålgt över en tramsig sak. Det är tillräckligt med förakt mot psykiska sjuka och en fördom om att så pass ledsna människor som skulle göra något sånt - har bagatell-problem. Den här reklamen gör det inte bättre.
 
* Hela reklamen STINKER av en anvädning av fördomar och bagatellisering av faktiska självmordshändelser där människor faktiskt hoppat från höga höjder. Vad kan en anhörig till en sådan person, eller en som varit i en sådan situation känna när dom ser detta?
 
* Reklamen ska föreställa rolig? Den är astråkig och använder århundrades gamla clown-scener om psykiskt sjuka för att sälja ut deras hus? 

Psyknytt

 Psyknytt från Dagens Medicin

 

 

Träning i samspel ska 

stärka barn och unga

 

Genom att i grupp öva sig på att beskriva sina egna känslor och att ta kontakt, ska barn och tonåringar med högfungerande autismspektrumtillstånd få lättare att samspela med andra. Läs mer


 

Han vann Stora psykologpriset 2014

 

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, har tagit emot priset. Läs mer

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Barn i ekonomisk utsatthet löper fördubblad risk att dö i förtid

 

Skillnader i barns hälsa är stora och riskerna är betydligt högre för dem som har föräldrar med låg socioekonomisk status, skriver tre forskare på DN debatt. Läs mer

 

 


 

Skärpta krav på levertest vid behandling med Valdoxan

 

Nyttan överväger riskerna med det antidepressiva läkemedlet Valdoxan, enligt den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läs mer

 


 

Trycket ökar på akutpsykvården

 

Besökstrycket ökar på de psykiatriska akutmottagningarna i landet, enligt en sammanställning som Ekot har gjort. Läs mer

 

 

 


 

Så tros hjärnan motverka 

Tourettes syndrom

 

Rörelse- och ljudtics kan ofta minska med åldern hos personer med Tourettes syndrom. Nu tror brittiska forskare sig ha hittat en förklaring till hur hjärnan bidrar till detta, enligt en ny studie i tidskriften Current Biology. Läs mer

 

 

 


 

 

 

 

 

Självskadepatienter får egna enheter

 

Nya högspecialiserade enheter ska ta över den hårt kritiserade vården av självskadepatienter inom rättspsykiatrin. Frågan är vilka landsting som vågar ta uppdraget. Läs mer


Stenar mot välbefinnande

För dig som är trött på det "positiva" gladpacks-snacket! Presenterar; realistiska stenar ;)
 
 
Bloggen hittar ni här
 
Webshopen hittar ni här
 
 
 
 
 

Eferlysning BUP/Unga Vuxna

En journalist håller på med en granskning av psykvården för unga för SVT. 

De är intresserade av hur man upplevt den vård man fått på BUP och Unga Vuxna. Om man blivit lyssnad på och fått den vård man vill ha. I nuläget är det berättelser de samlar in. Främst de som har haft kontakt med BUP de senaste 5 åren. Och också erfarenheter kring Sachsska är extra intressanta. Man kan vara anonym

. Mejla gärna: info@mediabruket.se 


Lista - Bloggar efter diagnoser

Hej här hittar du massor av bloggar indelade efter diagnoser!
Detta för att du som har en specifik diagnos vill få kontakt med/läsa om andra med liknande diagnoser eller så.

 

Uppdaterad lista! 20141001! Läs mer om bloggarna under kategorin Blogglistan!

 

 

Bloggar om livet efter psykisk ohälsa

http://havskristall.blogg.se/

http://citronsocker.wordpress.com/

 

 

Bloggar på behandlingshem

http://mergimebytyqi.webblogg.se/


 

Bloggar om Depression

http://ohl.se/lena/

http://linnrules.blogg.se/

http://qamillas.blogg.se/

http://zetahs.blogg.se/

http://bullet.blogg.se/

http://mypaintohold.blogg.se/

http://michaeladesiree.blogg.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://mentalnaturkatastrof.blogg.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://efji.se/

http://pennni.blogg.se/ 

http://ceciliahastochnu.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://silverglittrande.blogspot.se/

 

Bloggar om förlossningsdepression:

http://mammamaria.nu/ 

 

Bloggar om personer med blanddiagnoser:

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://charlyene.blogspot.se/

http://missmanic.se/

http://piiket.blogg.se/

http://bullet.blogg.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://hjrncrasch.blogg.se/

http://jaslee.blogg.se/

www.nattstad.se/frantically 

 

 

Bloggar om Bioplär sjukdom

http://comatose.nu/

http://dubbeldiagnos.blogg.se/

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://ord2.blogspot.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://pleaseletthesun.blogspot.se/

http://ullis.bloggplatsen.se/

http://dubbeldiagnos.blogg.se/

http://ddiana.blogg.se/

http://diamondstarloveblog.tumblr.com/

http://ohl.se/lena/

http://hjrncrasch.blogg.se/ 

http://jaslee.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

 www.nattstad.se/frantically 

http://bipolarn.blogg.se/

Dissociativt tillstånd

http://silverglittrande.blogspot.se/

http://www.traumablogg.blogspot.com

 

Bloggar om Borderline / IPS / EIPS

http://emelietown.blogspot.se/

http://dbtochmmc.se/

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://missmanic.se/

http://ninemile.blogg.se/

http://whistlersdagbok.blogspot.com/

http://bullet.blogg.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://arasen.blogg.se/

http://pleaseletthesun.blogspot.se/

http://viktorias-secret.blogspot.se/

Oxynormal-benzo.blogspot.com

http://ullis.bloggplatsen.se/

http://virrigajag.bloggproffs.se/

http://mentalnaturkatastrof.blogg.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://eriiza.webblogg.se

http://alltoviktigtochviktigt.blogspot.se/

http://stegvist.blogg.se/

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

http://hjrncrasch.blogg.se/ 

http://twistedborderline.wordpress.com/

http://www.nattstad.se/jhnanetzell

www.nattstad.se/frantically 

Http://emmastrid.se

 


 

Bloggar om Ångest

http://afragileflowers.blogg.se/

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://stegvist.blogg.se/

http://ohl.se/lena/

http://linnrules.blogg.se/

http://missmanic.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://dissociativ.blogg.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://virrigajag.bloggproffs.se/

http://neuropsykiatriska-funktionshinder.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://skarvoravettliv.bloggplatsen.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://pennni.blogg.se/

http://ceciliahastochnu.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://somentorktumlare.blogg.se/

 

Bloggar om GAD – Generaliserat ångestsyndrom

http://emelietown.blogspot.se/

http://missmanic.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://mentalnaturkatastrof.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://dobbitazz.blogg.se/

http://pennni.blogg.se/ 

http://fantastiskthelvete.blogg.se/

 

 

Bloggar om Social fobi

http://chickenshit.blogg.se/

http://virrigajag.bloggproffs.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://skarvoravettliv.bloggplatsen.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://pennni.blogg.se/ 

http://fantastiskthelvete.blogg.se/

 

 

Bloggar om fobi

http://missmanic.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://dobbitazz.blogg.se/

 

 


 

Bloggar om ätstörningar 

http://vapenbroder.blogg.se/

http://atstorning.devote.se/

http://typsnitt.wordpress.com/

http://ddiana.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://efji.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/ 

http://inmyowngrave.spotlife.se/

http://silverglittrande.blogspot.se/

 

 

BDD

http://jotackettnackskottvoreinteheltfel.blogspot.se/ 

 

 

UNS

http://chickenshit.blogg.se/

http://missmanic.se/

http://eriiza.webblogg.se

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

 

Anorexia

http://mymmlan.blogspot.se/

http://minanorexiresa.wordpress.com/

http://zetahs.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

 

Bloggar om Självskadebeteende

http://sockerkyss.blogg.se/

http://jazzyjazzy.blogg.se/category/psykisk-ohalsa.html

http://linnrules.blogg.se/

http://typsnitt.wordpress.com/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://viktorias-secret.blogspot.se/

http://typsnitt.wordpress.com/

http://ddiana.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

 

Grav Sömnstörning

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

 


 

Bloggar om PTSD

http://sockerkyss.blogg.se/

http://stegvist.blogg.se/

http://missmanic.se/

http://bullet.blogg.se/

http://wiilow.blogg.se/

http://kosmonaut.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://eriiza.webblogg.se

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/ 

http://dobbitazz.blogg.se/

http://jaslee.blogg.se/

http://silverglittrande.blogspot.se/

http://www.traumablogg.blogspot.com


 

Bloggar om ADHD

http://neuropsykiatriska-funktionshinder.blogspot.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://emmaooooberg.blogg.se/

http://tweenerpie.blogspot.se/

http://trollhare.wordpress.com/

http://www.nattstad.se/linnz 

http://hjrncrasch.blogg.se/ 

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://oceanandfirestorm.wordpress.com

http://somentorktumlare.blogg.se/

http://www.nattstad.se/jhnanetzell

www.nattstad.se/frantically 

 

 

Bloggar om ADD

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

Http://emmastrid.se

 

Bloggar om Autism

http://xcyberalienx.blogg.se/ 

http://oceanandfirestorm.wordpress.com

 

 

Bloggar om Aspergers syndrom

http://neuropsykiatriska-funktionshinder.blogspot.se/

http://www.domkallarmighannes.com/

http://metrobloggen.se/minfamilj

http://atstorning.devote.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://trollhare.wordpress.com/

http://tweenerpie.blogspot.se/

http://amandacarlberg.com/

http://jaslee.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

 

Bloggar om Tourettes syndrom

http://trollhare.wordpress.com/

 

Bloggar om Schizofreni

http://laluna80.webblogg.se/

http://artondesommaren.blogg.se/

http://oceanandfirestorm.wordpress.com

 

Bloggar om Psykoser

http://kokainekarma.blogg.se/

http://emmaooooberg.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/ 

 

 


Eferlysning

Efterlysning: 
Martina Lindvall reporter på Upsala Nya Tidning: Jag håller just nu på med en artikelserie om Psykiatrin i Uppsala där det finns en hel del problematik. I en av dessa artiklar så skulle jag vilja lyfta fram anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa. Jag skulle också gärna träffa någon vars familjemedlem/vän tagit livet av sig. Det skulle även vara oerhört fint om man kunde få träffa någon som försökt ta livet av sig/haft sådana tankar, men som tagit sig igenom det och idag mår bra. Är detta kontakter som ni har någon möjlighet att hjälpa till att förmedla?

Stort tack på förhand!

Tel: 070 262 88 54
Martina.Lindvall@unt.se


Tipsa!

Har ni tips på film/ musik / böcker som handlar om psyisk sjukdom så tipsa på i kommentarsfältet!
Det kommer sammanställas i Kulturhörnan <--- klick it!

Enkät om BDD

 Vill Du medverka i en enkätstudie om BDD?

 

Vi söker efter personer som är över 15 år och har fått diagnosen BDD (Body Dysmorphic Disorder) eller dysmorfofobi. Enkäten ingår i en studie vid Uppsala universitet och tar ungefär 10-15 minuter att fylla i. Frågorna handlar om vägen till diagnos och vård. Genom att delta i enkäten bidrar Du till att öka kunskapen om BDD och förhoppningsvis kan mer forskning möjliggöra bättre insatser för de som drabbats. 

Klicka på länken för att komma vidare till enkäten och få mer information!"

 

https://bddsurvey.limequery.com/index.php/943444/lang-sv


Tidigare inlägg