Mina två liv


RUTS PROJEKT 365 DAGAR SELFIE!

Ett event jag hittade i Stockholm på söndag!!
 
http://us9.campaign-archive2.com/?u=cd4b01a98223181f437620a16&id=fabd35178b
 
 

Stödkonktater via mail

UPPDATERAD!
Vill du vara stödkontakt? Skriv din mejlaadress och kort om dig
i kommentarsfältet.
 
 
HJÄLPSÖKANDE
Ni kan ALLTID maila
psykiatrin@hotmail.com
- jag svarar så ofta jag kan och gärna.
Det kan handla om vad som helst.
 
Dessa mailadressen nedanför kan ni kontakta
om ni behöver någon att fråga
och få stöd ifrån!
 
 
STÖDKONTAKT
En stödkontakt är en person somorkar svara och läsa om andras problem
och som bara finns där som ett bollplank med idéer och empati.
Oftast burkar det vara mail som handlar om hur man kommer i kontakt med psykiatrin,
vad det finns för hjälp och undran över vad peronalen för säga och göra till patienter.
Vill du vara stödkontakt? Kommentera inlägget!
 
 
 
 

rose_marie80@hotmail.com

 

Rose Marie - Jag kan ställa upp. Bor i Östergötland.  

 

 
lena@ohl.se 
 
♠ Jag är 66 år, har mer än 30 års erfarenhet av både somatisk och psykiatrisk vård. Bipolär numera, förr hette det att jag hade Borderline. Har ups and downs, men försöker svara så gott det går. Kan kanske ge de lite äldre någon att bolla med?
 

Sarakniest@hotmail.com

♠  "Jag kan ge råd och förslag och uppmuntra personen till positiva och friska förslag. Jag har tidigare egen erfarenhet av psykisk ohälsa och missbruk. Jag är snäll. Jag har ett gott hjärta och empati. Pålitlig. Nogrann."

   


 

♠ Em.Olsson@hotmail.com

"Jag kan hjälpa till både med personligt stöd och vägledning. Jag kan hjälpa till att leta upp vård åt personer som känner att de själv inte orkar dra i det men ändå vill, jag läser till sjuksköterska så jag kan hjälpa till och kika på läkemedel om det finns oklarheter. Och självklart om man bara känner att man behöver prata med någon som förstår, då jag själv varit där men idag mår bättre även om det inte alltid är 100% så har jag accepterat att livet har sina toppar och dalar."


 


Dagbok från sluten avdelning

Tips från läsare:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/356906?programid=3052

"Låt dom aldrig slå ner dig"

NU ÄNTLIGEN ÄR DEN UTE!
 
Jag har i typ ett år hållt på hemligheten att Anna Johansson skrivit en forskningsartikel om
sociala medier och patienter inom psykiatri med inriktning bloggar och bloggforum -
alltså om denna blogg! Jag är så stolt över mig själv och er!
 
Anna Johansson är forskare fil.dr. i entologi samt bitträdande lektor
vid Umeå Universitet och nu har artikeln givits ut i Social Vetenskaplig Tidskrift som ni ser nedan.
Det är en jätteviktigt artikel som sätter ord på det jag inte kunnat få ut själv. Jag
har aldrig träffat Anna och vi känner inte varandra alls, så denna artikeln är bara skriven
utifrån Annas eget intresse.
 
Här är några rubriker som finns i artikeln:
 
 • Hälsa och sjukvård på internet
 • Patientperspektiv på psykiatrin
 • Bloggforumet och patientgemenskapen
 • Bilder av psykiatrin
 • Praktiska svårigheter att få hjälp
 • Nonchalans och trivialisering
 • Straff och skuld
 • Psykiatrin som fiende och möjlighetsvillkor
 • Att blogga för en bättre vård
 • "Psykiatrins änglar" som undantag
 • Sociala medier och den omförhandlade patientidentiteten
 
 
Det är alla ni som bloggar som gjort detta möjligt att bloggforumet i huvudtaget finns.
Jag är så stolt att vi arbetat ihop nu i 6 år med att synligöra och höja våra röster inom psykiatrin.
DU ÄR VIKTIG!
 
 
Här kommer lite axplock ur tidskriften!
 
 
 
 
 

Finjagårdens Behandlingshem - Din upplevelse

 
"Patient 
 

"Jag har startat en blogg där FD behandlingspatienter kan skriva sina negativa upplevelser om FINJAGÅRDENS BEHANDLINGSHEM AB. 

Min vetskap är att terapeut har tafsat på patienter. Patienter har blivit utkastade för att dom inte vill ha ett självmord på sina axlar. Folk har blivit misstrodda. Hånade. Kränkta. 

Vi måste få göra våra röster hörda."


Sanning - Konsekvens Psykoterapienheten PTE Rosenlund

 För det första så kan mentalskötarna på enheten sluta posta kommentarer på bloggen,

jag ser era IP-nummer och kan spåra adressen idioter..

+ att jag kommer ändå inte godkänna era patetiska kommenterer!

 


 

Jag har sökt DBT-behandling och traumabehandling efter våldtäkt i 10 år

inom landstinget. Jag har inte råd med privat och de vill

inte ta emot mig eftersom jag är i så pass dåligt skick.

 

PTE Rosenlund/Södermalm är landstingsägt

och jag har blivit nekad behandling där 4 gånger,

psykoterapi -dvs typ DBT för borderline och traumabehandling.

 


Psykoterapienheten Södermalm / Rosenlund - Stockholm (PTE)

Flera har hört av sig till mig och undrat vad som hände

med min behandling jag blev lovad.

 

Jag har blivit nekad vård på PTE på grund av fyra saker:

 

* Att jag har den här bloggen

* Att jag hade kontakt med DN

* Att jag ville ha ut mina journaler

* Ett rykte från personalen på Enskede Årsta Vantör Psykiatriska enhet Mobila teamet

att jag lägger ut inspelade samtal på bloggen.

(har aldrig hänt, som ni vet)

 

För er som inte vet så är inget av detta legitima skäl

för att neka någon behandling.

 

PTE och psykologen M*ud Nilsso* har anmälts till IVO

Hon nekade mig vård för att HON inte kände tillit till mig då

jag tagit ut mina journaler och hon hört rykten från annan personal

som inte stämmer.

 

Hon kunde inte "känna sig fri i sitt arbete".

Mina samtal med henne var helt absurda,

och hon försökte provocera mig genom att nedvärdera

annan personal inom psykiatrin för att se om jag skulle reagera.

PTE vägrade ge mig en ny bedömning eftersom enligt 

enhetschef Ann* Laz*r

"en annan terapeut troligtvis skulle

göra samma bedömning"

 

Enligt juristerna på Stockholms Läns Landsting så håller 

inte argumentet och är inte förenligt med lag och rätt.

Därför går jag nu hos en terapeut "på stan" - alltså privat 

som landstingen måste betala för. 

Detta är ytterst ovanligt och enligt mina kontaktpersoner 

inom psykiatrin har detta aldrig hänt förrut inom enheten.

 

Efter att jag anmält detta har jag blivit 

"omplacerad" som patient i öppen och slutenvården eftersom 

"personalen inte kan vara professionella i sitt arbete med patienten".

 

Men det får ni höra om i nästa Sanning och konsekvens :)

 

Jag varnar alla att ha kontakt med Psykoterapienheten Södra

Rosenlund Södermalm Stockholm

Gå där på egen risk.

 

  

Suicide Rescue . se

 

Bra sida, kommer fler å fler sånna här.. top notch
webbsida: http://suiciderescue.se
facebook: www.facebook.com/SuicideRescue
 
 

 
 
Enligt sidan "Bolagsverket har den 20 december 2013 beviljat ett rikstäckande namnskydd av namnet Suicide Rescue till aktiebolaget Suicide Rescue i Sverige AB med organisationsnummer 556956-3595. Samtidigt harBolagsverket avslagit den överklagan som den gamla föreningens styrelse lämnat. Bolagsverkets jurister anser beslutet, som i enlighet med svensk lagstiftning inte kan överklagas, vara fattat korrekt och utom rimlig tvivel. Samtidigt väljer även Facebook och andra sociala medier att ge Johan Sjöholm som den ursprungliga skaparen av respektive användarkonto, ett fortsätta oförändrat ägandeskap. Organisationens olika sociala medier liksom denna webbplats (www.SuicideRescue.se) administreras av medarbetare inom Suicide Rescue som arbetar helt ideellt och inte har några andra vinstintressen än att rädda liv!"
 

BUP / Efterlysning

 
SVT - människorna kontakde mig angående BUP och jag tänkte göra en ny efterlysning.
 
DU kan alltså vara anonym och handlar mer om en Granskning och de samlar Information och innebär
inte att du hamnar på tv :)
 

"Vi granskar BUP - vill du dela med dig av din erfarenhet av egen eller

anhörigs kontakt med BUP under 2011-2014.

Naturligtvis behandlar vi alla kontakter och uppgifter med respekt och sprider ingenting vidare.

Vill du veta mer om projektet hör av dig till oss: johanna.svensson@mediabruket.se "

 

 

Här kan ni läsa om Amandas kontakt med BUP:

 


Berätta din historia

 

Fler studier

Fick ett tips!!!
 
Du kanske redan har tipsat om detta men det finns exempelvis även
behandlingstudier för personer med dysmorfofobi och depression: 

http://bddstudie.se/index.html 

http://www.actua.se/ 


http://www.internetpsykiatri.se/index.html och http://www.kbt.info/behandling/ utlyses
det ständigt nya studier som man kan ansöka om att få vara med i.
 
 
 

Sofia-studien

Fick tips om detta!
https://www.iterapi.se/sites/sofia/
 
 
 
 
 
 

Sekretesslagen

 
 
 
Det kan vara svårt att veta vad sektretesslagen innebär inom psykiatrin. 
Några saker ni kan tänka på är
 
* Ditt medgivande måste ges om information ska få komma till dina anhöriga
 
* Bara de som är inblandade i vården av dig ska få veta uppgifter om dig. Dvs olika vårdenheter har inte alltid rätt att få veta andra saker om dig.
 
* Sektretesslagen gäller även i polisärenden. Vårdpersonalen får ej ange personliga uppgifter om dig
om du är misstänkt skyldig för ett brott som ger Minst fängelse i 2 år eller mer.
Vare sig om det är vårdpersonalen som anmäler dig eller inte.
Personliga uppgifer är t ex din diagnos, personlighet, din kontakt med vården etc som inte har med själva händelsen att göra.
 
 
Glöm inte att du kan låsa din journal jämtemot t ex somatiska vården så att de inte läser dina psyk-journaler när du söker på t ex sjukhus.

 

 

Lite fack text..

 
 

Vad innebär sekretess och tystnadsplikt?

Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patients vård. Man ska alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Det är inte självklart att uppgifter om en patient får lämnas till nära anhöriga eller andra närstående. Samtycke från patienten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess ska inhämtas av den som ansvarar för vården. Samtycke ska dokumenteras i journalen. Fråga vad patienten själv vill eller kontrollera om det finns ett medgivande dokumenterat i journalen. Det gäller naturligtvis även gentemot andra, till exempel journalister, arbetsgivare, grannar och så vidare.

Man ska inte ens tala om att patienten är inlagd på en avdelning om det inte till exempel i journalen tydligt framgår att denna uppgift kan lämnas ut. Genom särskilda bestämmelser i patientsäkerhetslagen finns det emellertid undantag som innebär att personalen är skyldig att lämna ut en uppgift om att en viss person vistas på en sjukvårdsinrättning om den i särskilt fall begärs av till exempel en polismyndighet eller en åklagarmyndighet.

 

_______

 

viktigt.gif

Samma regler, utan undantag, gäller oavsett vem som är patient och vad patienten vårdats för.

Sekretessen gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården.

Vilka uppgifter omfattas av sekretessen?

Sekretessen gäller till exempel uppgifter om vem som är patient, patientens sjukdom och behandlingen av den, patientens adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden och andra sociala förhållanden, arbetsoförmåga, arbetsgivare, med mera. Den här typen av uppgifter finns ofta i patientjournaler eller i anteckningar som förs på annat sätt. Men sekretessen gäller också sådant som patienterna eller deras närstående själva har berättat för vårdpersonalen.

 
 

Novahuset

 

Schizofreniförbundet

 

Frisk & Fri / Anorexi & Bulimi kontakt

 

HOPP


Autism och Asperger förbundet

 

IBIS

Intresseförening för Bipolära

Bipolarna

Forum för Bipolära :)

Tidigare inlägg