Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Borderline / EIPS

Kategori: Diagnoser
Borderline / Emotionell Instabil PersonlighetsStörning

Återpostar detta inlägg från 2008 med NY information!
Hjälp mig att fylla på med tips till personalen, symtom ni tycker är
borderliniska, länkar - allt!


Symtom:
Enligt DSM IV

Karakteriseras av ett genomgående mönster av instabilitet i relationer med andra människor, i självbild och affekter, samt markerad impulsivitet med början i tidig vuxen ålder. Detta visar sig på olika sätt, varav minst fem av följande:

 
  1. Gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer. Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.
  2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering.
  3. Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla.
  4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning). Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här.
  5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar
  6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar).
  7. Kronisk tomhetskänsla.
  8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål).
  9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom.

Obs! Borderline är en diagnos som ser väldigt olika ut hos patienterna.
Nedan är symtom en borderlineperson också KAN ha:


Övriga:
- Problem med minnet
- Problem med att hålla en tanke i huvudet enbart
- Isolerar sig men lider av ensamheten
- Försöker att inte känna glädje eftersom man får ångest när man väl gör det.
- En känsla är alltid svart eller vit. Hat eller Kärlek. Död eller levande.
- En tomhetskänsla som gör att man hellre är död än att leva med tomheten.
- En känsla av att ens jag är som en person man måste leva nära, men som man hatar.
- Döden är närmare jaget än livet.
- Alla känslor kan göras (och görs) om till negativa känslor.
- Man känner en situation innan man hinner reagera tankemässigt på den och tänka därefter.
- Att inte ha ett inre JAG, utan snarare är som tusenetthundrasjuttionio olika personer, som alla skall trängas i en kropp.

Bemötande tips till psykiatrin:
- Förstå att relationer är ofta många borderliners problem. Därför kan de få problem med relationen till dig som arbetar inom psykiatrin eftersom det är en typ av relation.
- Påminn borderlinen om sin borderline om när han/hon nedvärderar sig själv som ett symtom.
- Ta alla självmordshot på allvar.
- Beskriv inte personen som barnslig när det egentligen ligger en borderlinediagnos bakom.
- En borderliner försöker inte vara en jobbig patient, vi är bara oss själva.
- En borderliner söker inte uppmärksamhet utan är en medmänniska med en problematik.
- Känslorna kommer inte från negativa tankar utan är ett känslomönster som inte går att styra.
- Bemöt barnet om det är barnet som kommer fram i patienten.

 

Bloggar om olika diagnoser finns uppdaterade här!


Information:

Netdoktor
1177 Info
SLSO
Psykologiguiden

Forum Borderline:

Tyvärr finns inga forum, organisationer eller föreningar för borderlinepatienter. Det är helt sjukt!


AnBO - Anhörigförening Borderline

 
 
Böcker
"På lång sikt" av Clarence Crafoord.
"Borderline Personlighetsstörning" av Kristina Näslund.
"Sänder på tusen kanaler" av Mikaela Aspelin.
"Dialektisk beteendeterapi - Färdighetsmanual" av Marsha M Linehan.
"Ansiktet bakom masken - om att vara borderline" av Jouanita Törnström
"Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning - Teori, Strategi och teknik"
av Anna Kåver och Åsa Nilsonne.