Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Tystnads-slipp

Kategori: Information

Någon som har ett bra exempel på tystnadsplikt inom psykiatrin?

Appearently...
(Läsare berättar:)

"När jag blev intagen på en låst avdelning på Löwenströmska för första ggn,efter ett självmordsförsök , blev jag kallad till ett möte med överläkarn. I rummet satt mina föräldrar! Som jag inte hade nån kontakt med.
ÖL talade bara med mina föräldrar och berättade allt jag sagt o allt som stod i min journal
-jag blev inte tillfrågad om det var okej. Det var på vuxenpsyk - jag hade fyllt 27!
Och hade angivit att jag inte godkände att nån information om mig lämnades ut till någon överhuvudtaget. . Tystnadsplikt verkar bara gälla när läkare ska skydda sig själva."