Självmordsscenrio är kul

 
En reklam som är smaklös och använder en hundraårig tradition
av att kränka människor i en äkta desperat situation.  
 
 
Se hela reklamen här: http://www.c4hus.se/
Verkar vara en trend med att skoja om deprimerade /psykiskt sjuka /självmord i reklam?
 
Jag blev jätte provocerad av denna reklam från C4 Hus pga flera punkter. Det handlar om att snickaren som gjort huset inte vill lämna huset, sitter och gråter på husets tak, men det vet man inte försän halva reklamen. 
 
* Reklamen börjar med att en man sitter på ett tak och gråter och en annan man skriker att han ska sluta och komma ner. Man ska först tro att han mår dåligt och vill hoppa, vilket de i reklamen vill att man ska tro.
Varför vill man ens driva med ett självmordscenario?? Det är osmakligt och kränkande.
 
* Ett barn och en kvinna säger att de förstår snickaren eftersom han har snickrat huset och han mår dålig över att lämna det (mannen sitter och gråter). Känslan man får är att man driver med en scen om att en människa mår dålgt över en tramsig sak. Det är tillräckligt med förakt mot psykiska sjuka och en fördom om att så pass ledsna människor som skulle göra något sånt - har bagatell-problem. Den här reklamen gör det inte bättre.
 
* Hela reklamen STINKER av en anvädning av fördomar och bagatellisering av faktiska självmordshändelser där människor faktiskt hoppat från höga höjder. Vad kan en anhörig till en sådan person, eller en som varit i en sådan situation känna när dom ser detta?
 
* Reklamen ska föreställa rolig? Den är astråkig och använder århundrades gamla clown-scener om psykiskt sjuka för att sälja ut deras hus? 

Psyknytt

 Psyknytt från Dagens Medicin

 

 

Träning i samspel ska 

stärka barn och unga

 

Genom att i grupp öva sig på att beskriva sina egna känslor och att ta kontakt, ska barn och tonåringar med högfungerande autismspektrumtillstånd få lättare att samspela med andra. Läs mer


 

Han vann Stora psykologpriset 2014

 

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, har tagit emot priset. Läs mer

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Barn i ekonomisk utsatthet löper fördubblad risk att dö i förtid

 

Skillnader i barns hälsa är stora och riskerna är betydligt högre för dem som har föräldrar med låg socioekonomisk status, skriver tre forskare på DN debatt. Läs mer

 

 


 

Skärpta krav på levertest vid behandling med Valdoxan

 

Nyttan överväger riskerna med det antidepressiva läkemedlet Valdoxan, enligt den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läs mer

 


 

Trycket ökar på akutpsykvården

 

Besökstrycket ökar på de psykiatriska akutmottagningarna i landet, enligt en sammanställning som Ekot har gjort. Läs mer

 

 

 


 

Så tros hjärnan motverka 

Tourettes syndrom

 

Rörelse- och ljudtics kan ofta minska med åldern hos personer med Tourettes syndrom. Nu tror brittiska forskare sig ha hittat en förklaring till hur hjärnan bidrar till detta, enligt en ny studie i tidskriften Current Biology. Läs mer

 

 

 


 

 

 

 

 

Självskadepatienter får egna enheter

 

Nya högspecialiserade enheter ska ta över den hårt kritiserade vården av självskadepatienter inom rättspsykiatrin. Frågan är vilka landsting som vågar ta uppdraget. Läs mer


Blogglistan: (NY) Libelle

 

 
 

Jag har just skapat den här bloggen & här kommer att skriva& berätta om hur det är att leva med diagnosen PTSD: vardagen med pälsbollen: minnen: dåtid: nutid & framtid: den vingliga vägen till att resa sig upp ur ett drogmissbruk & försöka stå på egna ben.

 

en dag ska jag stå stark & fri


Stenar mot välbefinnande

För dig som är trött på det "positiva" gladpacks-snacket! Presenterar; realistiska stenar ;)
 
 
 

VARNING! Scientologikyrkan/KMR!

 
För din egen skull - kolla vilka grupper du gått med i på Facebook!
 
KMR och Scientologin har hoppat på min blogg igen och därför kör jag en återvarning om detta.
De skapar grupper på Facebook som ser ut att ta upp patienters frågor i psykiatrin, men baktanken är att
värva de allra svagaste till sin sekt...
 
 
 
 
Vad är Scientologikyrkan?
 Scientologi och organisationerna som förespråkar läran har blivit mycket kontroversiella. Före detta medlemmar, journalister, rättsväsendet och flera regeringar har beskrivit kyrkan som en sekt och en organisation med ett kommersiellt intresse, och har anklagat den för att ofreda dess kritiker och utnyttja medlemmarnas goda tro. 
Scientologikyrkan har flera olika kontroversiella frontorganisationer. Mestadels därför att de många gånger försöker dölja sin bakgrund och ofta är det svårt för en lekman att förstå att det just är Scientologikyrkan som står bakom organisationerna. Enligt flera kritiker handlar dessa organisationer bara om att värva medlemmar. 
 
Utomjordningarna...
Den mest uppmärksammade av Scientologikyrkans hemliga läror och påstås ha ägt rum för 75 miljoner år sedan. Den onde Xenu, härskare över den Galaktiska Konfederationen, fraktade miljarder utomjordingar till Jorden och dödade dem i vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar, thetaner, upp i atmosfären där de tillfångatogs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer. Sedan släpptes thetanerna ut och har därefter klamrat sig fast vid människorna som ett slags andliga parasiter och orsakar olika problem. Målet med Scientologinär att med hjälp av auditering frigöra sig från dessa parasiter.
 
 
 
Vad är KMR? "Kommittén för mänskligarättigheter"
Det är ingen riktig kommitté och ska inte förväxlas med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.
 
KMR driver bland annat kampanjer mot psykiatriska behandlingsmetoder som man, utan vetenskapligt gångbara skäl, anser vara brutala, såsom ECT och hjärnoperationer, samt motsätter sig förskrivning av psykofarmaka som behandlingsmetod för mentala tillstånd. På senare tid har man propagerat mot sjukdomsklassificeringen av barn med DAMP och ADHD och kritiserar att dessa barn medicineras till exempel med metylfenidat och atomoxetin. Alla läkemedel som påverkar psyket är enligt KMR droger, inkluderat alla antidepressivaantipsykotika och lugnande-/sömnmedel.
 


 
Vad gör Scientologerna på Facebook och Sociala medier?
 
Grupper som tillhör Scientologin! Gå ur om ni inte vill stödja denna sekt!
 
 
 

 

KMR/Scientologin har många konspirationsteorier. De anser att Alla mediciner vid psykiska diagnoser är gift och att hela psykiatrin är uppbyggd på att tjäna pengar och alla som jobbar i den är hemska människor som vill andra illa. De kan vara väldigt farligt för Riktigt psykiskt sjuka människor som verkligen behöver mediciner.

 

De övertalar svårt psykiskt sjuka att de inte behöver sina mediciner och ingen psykiatrisk hjälp, och ber dom sedan att gå deras kurser för attdå ska de må bra. Dessa kurser brukar ligga på runt 20-30.000 kr och mer. De som inte kan betala får köra avbetalning vilket gör att många av dessa hamnar i stora skulder fast de bara ville må bra.

 

Kurserna i sig är ren hokuspokus och fokuserar sig på att få dig att känna att du tillhör en grupp och ur detta skuldsätta människor. För att betala in skulderna kan de då jobba för kyrkan att på provosion värva folk till dyra kurser t ex genom att hittade de allra svagaste som gör vad som helst och betalar vad som helst för att få må bra.

 

Den personen som har den här gruppen har förmodligen en skuld hos Scientologin och med hjälp av en känsla av gemenskap och att ge föreställningen om att alla andra vill dom illa förutom deras "grupp" gör att människor känner att de får ut sin ilska och blir bemötta i sin ilska.

 

Även om man ifrågasätter grupperna om de är med i KMR/Scientologerna nekar de alltid,
men kan inte ge några skäl varför deras medlemmar är bla KMR-gruppen,
som du ser ovan. Eftersom gruppen skapar en "vi mot dom"-anda,
känner sig medlemmarna kränkta när man säger detta i en grupp, att de 
agerar ofta väldigt agressivt. De flesta som är med i facebookgrupper
med olika namn vet inte att de tillhör Scientologerna.
 
Ser du en person som heter "Happy Funural" som är med i gruppen
är det en Scientologigrupp. Denna person vågar inte ens gå ut med sitt namn.
Ofta har personerna flera konton med olika namn för att det ska se ut som att många
gillar gruppen. Det finns motsvarigheter i andra länder, vilket gör att de lägger till många 
scientologer från andra länder.
 
En av de vanligaste grupperna som tillhör Scientologikyrkan.
 

 
Detta meddelande fick jag på bloggen: Här ser ni att de använder sig av flera olika grupper och tillvägagångsätt.
Te x Ett påhittat institut blandannat som ALLTID har chockerande fakta och är väldigt aggressiva.
 
 
På Scientologi.se (Scientologikyrkans egna hemsidan kan man se "relaterade sajter" som 
tydligt visar sitt samarbete KMR - Kommittén för mänskliga rättigheter, även om de vägrar erkänna själva.
 
 
 

 

 

 


Eferlysning BUP/Unga Vuxna

En journalist håller på med en granskning av psykvården för unga för SVT. 

De är intresserade av hur man upplevt den vård man fått på BUP och Unga Vuxna. Om man blivit lyssnad på och fått den vård man vill ha. I nuläget är det berättelser de samlar in. Främst de som har haft kontakt med BUP de senaste 5 åren. Och också erfarenheter kring Sachsska är extra intressanta. Man kan vara anonym

. Mejla gärna: info@mediabruket.se 


Månadens anställda

 
 
 
Överläkaren Lars Pettersson.Vuxenpsykiatrin i Lidköping 
Den snällaste, smartaste och bästa läkaren som funnits. 

Benitha skötare,
psykiatriska dagsjukvården i Lidköping.
Tack för all glädje och omtanke!
 

Vem har pusslat ihop dig?
Kommentera dina favoriter..

Blogglistan: (NY) Bipolarn


ATG fälls

 
Många av er tyckte det inte var kränkande och hänvisade till sig själva
men vi måste också tänka på framtiden, och barnen som tar efter media. 
Vissa sa att det är bra att uppmärksamma bipoläritet, men till vilket pris?
 
Reklamens nackdelar:
 
* Skapar ett medlidande för fölet för att pappan blir bipolär och fölet måste göra allt och pappan
tittar bara på TV.
 
= Skapar en illusion om att bipolära föräldrar inte kan ta hand om vare sig sig själva eller sina barn,
och att de inte finns i arbetslivet, vilket var enligt de senaste undersökningarna en av de största
fördomarna i arbetslivet.
 
* När fölet säger att pappan blev bipolär och slutade jobba finns det ju en humoristisk touch. Det ska vara lite humor att slänga in en diagnos. Han blev dessutom bipolär efter att mamman åkt iväg.
 
= Avdramitiserar inte diagnosen utan förlöjligar den. Vissa har sagt att diagnosen har uppmärksammats,
men till vilket pris? Informationen som man får om pappan stämmer inte ens in på bipoläritet.
 
* Det är också enbart mamman som har sagt något bra, och då är det ändå mamman som lämnar sitt föl (?!)
men pappan som stannar blir syndabock bara för att han blivit bipolär (?).
 
= Påvisar att det är SÅ syndigt att få en psykisk sjukdom, att det faktiskt är värre än att bli lämna sitt barn.
 
 
Det är vad jag tycker, försök tänka utifrån vad t ex barn kan lära sig av reklamen och
all publicitet för en diagnos inte är bra publicitet - som t ex Persbrandt som gått ut med att han är bipolär och "medicinerar" på sitt sätt.
 

Skämta på akuten?

Aftonbladet har en webb-tv som heter Viral TV då dom igenom olika fenomen
De skulle försöka titta på Nyancat så länge som möjligt, dock ska dom dra det 
till det yttersta och skämta om att man kan få psykiska men.
Då går dom till S:t Görans psykakut i Stockholm och pratar med nån läkare i väntrummet (!)
och typ snackar om att man kan må dåligt av det.
 
Alltså borde inte S:t Göran vara mer professionella än så än att sitta och skoja om ett internetklipp?
Finns ju en anledning till att S:t Göran är ett av landets mest hatade psykiatrier i Sverige.
 
Verkar att vara jäkligt inne med att skämta med psykisk sjukdom nu för tiden
Vissa tror att man ska kunna skämta om allt medan som jag anser att det är väldigt lätt
att skämta om allt.

För det andra så trodde jag att väntrummet på psyk var otillåtet att filma i, man ser t o m
en patient gå in genom entrén.. alltså är vi apor i bur nu också?
 
ca 7.43  min in.
 
Vad tycker ni? Ok att driva fallet till psykisk sjukdom? Ok att filma i väntrum I psykiatrin?
 
 
 

Svar från Mia

Mia svarar så här: 

"Hej! Jag menade naturligtvis inte att man får skylla sig själv om man har en psykisk sjukdom. Då om någonsin behöver man ju hjälp. Dessutom är det ett "och" instoppat i meningen istället för ett "eller" vilket gör att det känns hårt. Jag menade om man inte förmår det (av olika anledningar, så som t ex vid psykisk sjukdom) eller fyller sitt liv med skit (som jag själv gjorde) hur ska man då känna mening. Inget likhetstecken mellan att inte förmå och att fylla sitt liv med skit. Det blir en skillnad när man läser. Jag är ledsen att jag missade detta i genomläsningen av intervjun. Och för att några av er har tagit illa vid sig. Jag hoppas verkligen att ni förstår att jag står på er sida. 
Vänliga hälsningar Mia Skäringer"

Ny kategori

Har gjort en ny kategori där jag samlat lite om Självmord: Finns för alltid nu i vänsterspalten:
 

Lista - Bloggar efter diagnoser

Hej här hittar du massor av bloggar indelade efter diagnoser!
Detta för att du som har en specifik diagnos vill få kontakt med/läsa om andra med liknande diagnoser eller så.

 

Uppdaterad lista! 20141001! Läs mer om bloggarna under kategorin Blogglistan!

 

 

Bloggar om livet efter psykisk ohälsa

http://havskristall.blogg.se/

http://citronsocker.wordpress.com/

 

 

Bloggar på behandlingshem

http://mergimebytyqi.webblogg.se/


 

Bloggar om Depression

http://ohl.se/lena/

http://linnrules.blogg.se/

http://qamillas.blogg.se/

http://zetahs.blogg.se/

http://bullet.blogg.se/

http://mypaintohold.blogg.se/

http://michaeladesiree.blogg.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://mentalnaturkatastrof.blogg.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://efji.se/

http://pennni.blogg.se/ 

http://ceciliahastochnu.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://silverglittrande.blogspot.se/

 

Bloggar om förlossningsdepression:

http://mammamaria.nu/ 

 

Bloggar om personer med blanddiagnoser:

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://charlyene.blogspot.se/

http://missmanic.se/

http://piiket.blogg.se/

http://bullet.blogg.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://hjrncrasch.blogg.se/

http://jaslee.blogg.se/

www.nattstad.se/frantically 

 

 

Bloggar om Bioplär sjukdom

http://comatose.nu/

http://dubbeldiagnos.blogg.se/

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://ord2.blogspot.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://pleaseletthesun.blogspot.se/

http://ullis.bloggplatsen.se/

http://dubbeldiagnos.blogg.se/

http://ddiana.blogg.se/

http://diamondstarloveblog.tumblr.com/

http://ohl.se/lena/

http://hjrncrasch.blogg.se/ 

http://jaslee.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

 www.nattstad.se/frantically 

http://bipolarn.blogg.se/

Dissociativt tillstånd

http://silverglittrande.blogspot.se/

http://www.traumablogg.blogspot.com

 

Bloggar om Borderline / IPS / EIPS

http://emelietown.blogspot.se/

http://dbtochmmc.se/

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://missmanic.se/

http://ninemile.blogg.se/

http://whistlersdagbok.blogspot.com/

http://bullet.blogg.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://arasen.blogg.se/

http://pleaseletthesun.blogspot.se/

http://viktorias-secret.blogspot.se/

Oxynormal-benzo.blogspot.com

http://ullis.bloggplatsen.se/

http://virrigajag.bloggproffs.se/

http://mentalnaturkatastrof.blogg.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://eriiza.webblogg.se

http://alltoviktigtochviktigt.blogspot.se/

http://stegvist.blogg.se/

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

http://hjrncrasch.blogg.se/ 

http://twistedborderline.wordpress.com/

http://www.nattstad.se/jhnanetzell

www.nattstad.se/frantically 

Http://emmastrid.se

 


 

Bloggar om Ångest

http://afragileflowers.blogg.se/

http://insaniacparttwo.blogspot.se/

http://stegvist.blogg.se/

http://ohl.se/lena/

http://linnrules.blogg.se/

http://missmanic.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://dissociativ.blogg.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://virrigajag.bloggproffs.se/

http://neuropsykiatriska-funktionshinder.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://skarvoravettliv.bloggplatsen.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://pennni.blogg.se/

http://ceciliahastochnu.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://somentorktumlare.blogg.se/

 

Bloggar om GAD – Generaliserat ångestsyndrom

http://emelietown.blogspot.se/

http://missmanic.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://mentalnaturkatastrof.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://dobbitazz.blogg.se/

http://pennni.blogg.se/ 

http://fantastiskthelvete.blogg.se/

 

 

Bloggar om Social fobi

http://chickenshit.blogg.se/

http://virrigajag.bloggproffs.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://skarvoravettliv.bloggplatsen.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://pennni.blogg.se/ 

http://fantastiskthelvete.blogg.se/

 

 

Bloggar om fobi

http://missmanic.se/

http://aliicelinnea.blogg.se/

http://dobbitazz.blogg.se/

 

 


 

Bloggar om ätstörningar 

http://vapenbroder.blogg.se/

http://atstorning.devote.se/

http://typsnitt.wordpress.com/

http://ddiana.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://efji.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/ 

http://inmyowngrave.spotlife.se/

http://silverglittrande.blogspot.se/

 

 

BDD

http://jotackettnackskottvoreinteheltfel.blogspot.se/ 

 

 

UNS

http://chickenshit.blogg.se/

http://missmanic.se/

http://eriiza.webblogg.se

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

 

Anorexia

http://mymmlan.blogspot.se/

http://minanorexiresa.wordpress.com/

http://zetahs.blogg.se/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

 

Bloggar om Självskadebeteende

http://sockerkyss.blogg.se/

http://jazzyjazzy.blogg.se/category/psykisk-ohalsa.html

http://linnrules.blogg.se/

http://typsnitt.wordpress.com/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://viktorias-secret.blogspot.se/

http://typsnitt.wordpress.com/

http://ddiana.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

 

Grav Sömnstörning

http://adactajonna.bloggplatsen.se/

 


 

Bloggar om PTSD

http://sockerkyss.blogg.se/

http://stegvist.blogg.se/

http://missmanic.se/

http://bullet.blogg.se/

http://wiilow.blogg.se/

http://kosmonaut.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://eriiza.webblogg.se

http://www.inthelandoffairys.blogspot.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/ 

http://dobbitazz.blogg.se/

http://jaslee.blogg.se/

http://silverglittrande.blogspot.se/

http://www.traumablogg.blogspot.com


 

Bloggar om ADHD

http://neuropsykiatriska-funktionshinder.blogspot.se/

http://kokainekarma.blogg.se/

http://emmaooooberg.blogg.se/

http://tweenerpie.blogspot.se/

http://trollhare.wordpress.com/

http://www.nattstad.se/linnz 

http://hjrncrasch.blogg.se/ 

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

http://oceanandfirestorm.wordpress.com

http://somentorktumlare.blogg.se/

http://www.nattstad.se/jhnanetzell

www.nattstad.se/frantically 

 

 

Bloggar om ADD

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://lindaalovgren.blogg.se/

http://piiket.blogg.se/

http://mergimebytyqi.webblogg.se/

Http://emmastrid.se

 

Bloggar om Autism

http://xcyberalienx.blogg.se/ 

http://oceanandfirestorm.wordpress.com

 

 

Bloggar om Aspergers syndrom

http://neuropsykiatriska-funktionshinder.blogspot.se/

http://www.domkallarmighannes.com/

http://metrobloggen.se/minfamilj

http://atstorning.devote.se/

http://saramodigh.bloggplatsen.se/

http://trollhare.wordpress.com/

http://tweenerpie.blogspot.se/

http://amandacarlberg.com/

http://jaslee.blogg.se/

http://amandacarlberg.com/

 

Bloggar om Tourettes syndrom

http://trollhare.wordpress.com/

 

Bloggar om Schizofreni

http://laluna80.webblogg.se/

http://artondesommaren.blogg.se/

http://oceanandfirestorm.wordpress.com

 

Bloggar om Psykoser

http://kokainekarma.blogg.se/

http://emmaooooberg.blogg.se/

 

 


Om du fyller ditt liv med skit. Läs detta.

När Suicide Zero idag gick ut med att Mia Skäringer skulle vara någon ny ambassadör
blev jag glad för att jag gillar Mia Skäringer. Såg rubriken och blev förvånad över att hon
varit självmordsbenägen, bra att någon går ut med det tänkte jag.
 
 
Öppnade artikeln från aftonbladet; läs här
 
 
 
1.  Uttalandet:
"Om man inte förmår det och bara fyller sitt liv med skit.."
 
Alltså ursäkta? Jag tror ingen av er som har självmordstankar fyller sitt liv med skit.
Jag vet inte vad hon syftar på? Dåliga människor, droger, alkohol...???
Jag tror inte att ni som läser detta, mår dåligt för att ni inte "förmår" att må bra.
Jag tror att ni kämpar som fan med att hitta mening med livet med asjobbiga
symtom och trauman och jag tror inte att det bara är att "fylla sitt liv" med mening
när det knappt finns en psykiatisk vård att få hjälp att fylla den med något alls!
 
2. Hennes klasskamrat hängde sig och hon säger mer eller mindre att det var personens fel (!?)
för att denna fyllde sitt liv med skit? Och att det är var och ens ansvar att fylla det med mening?
 
3. Hon pratar om att människor fyller sitt liv med skit och blir deprimerade! Inte konstigt att
människor är så fientligt instälda mot människor med psykisk sjukdom och depression.
Det enda vi gjort är att fylla våra liv med skit.
 
4. Hon säger nonchanlant och lite glidigt att "hon har väl haft  det i bekantskapskretsen..."?
OM man man ska vara engagerad i något så viktigt varför tar man inte tillfället till akt och säger;
"Det är hemskt att människor tar livet av sig och att de inte får hjälp! Nu ska jag göra mitt yttersta
för att hjälpa människor med dessa tankar!".. Nä.. hon pratar om att hon hade en jobbig fylla när hon var tonåring?
 
5. Känns pinsamt att jag gjort reklam för dessa trots att jag fått gliringar från andra att de
kanske har en annan agenda. 
 
Kommentera vad ni tycker! Vem har behörighet att vara en ambassadör?
 
Talar hon för dig?

Kaos 1

 
KAOS 1  - teaterföreställningen som handlar om psykisk sjukdom och 
om psykvården med mycket material från den här bloggen!
De håller fortfarande på och turnerar runt om i Sverige!
REKOMMENDERAS STARKT!
 
Like:a och supporta!
 här:
 
 


Om bloggforumet:

Läs här / FAQ

Läs här :)

Jag vill förhindra självmord
! FAQ - Om bloggen
! Bloggar diagnos-indelade
! Stödpersoner via mail
! Kris & Stöd - lista
! Hur du anmäler
! Hjälp till självhjälp
! Tips till psykiatrin
! Förändrings-arbetet
! Kulturhörnan
! Svikna änglar
! Psykiatrins änglar


FÖLJ BLOGGEN VIA:
RSS 2.0