Anmälningsplikten försvinner

Ett steg framåt med engagemang från t ex Suicide Zero och ett steg tillbaka, helt plötsligt försvinner anmäningsplikten vid självmord!?!? Helt jävla sjukt!

 

"Enligt den nya föreskriften om utredningar av vårdskador ska anmälningar nu göras endast om det finns misstankar om att ett självmord eller självmordsförsök beror på att vården gjort något fel.

– Mörkertalet kommer att bli ännu större än i dag, säger Pirjo Stråte, vice ordförande i Spes, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, till Dagens Medicin.

Redan 2012 försökte Socialstyrelsen slopa specialbestämmelsen om vårdskador vid självmord begångna av patienter inom främst psykatrin. Det är endast inom den delen av sjukvården som samtliga skador ska rapporteras till Socialstyrelsen och nu till IVO.

Men då mötte Socialstyrelsens remissförslag ett stort motstånd inom patient- och anhörigrörelsen. Först nu i juni 2015 kom förändringen upp på bordet igen och den ska gälla från den 1 januari 2016.

– Ja, det stämmer. Den nya föreskriften om utredning av vårdskador har ingen obligatorisk anmälan av samtliga självmord, säger ansvarige juristen Lisa van Duin till Dagens Medicin.

Den nya föreskriften ska stödja sjukvårdens aktiva och systematiska arbete med att förstärka patientsäkerheten, enligt Socialstyrelsen. Ett systemtänk ska ersätta jakten på läkare och annan personal som brister.

Pirjo Stråte hos Spes tycker att det är helt fel att ta bort den obligatoriska anmälningsplikten. Efter självmordsförsök och självmord får hon ofta höra berättelser från anhöriga om hur självmordsbenägna patienter lämnas i sticket när de befinner sig i vården, utan tillsyn och annat stöd.

– I och med den ökade andelen inhyrd personal blir problemen större. Tillfälligt anställda läkare bryr sig mindre om hur det går med patienterna, säger hon.

Pirjo Stråte anser att dagens system inte är särskilt bra. Men klart bättre än att den anvariga vårdenheten själv ska avgöra om det finns misstanke om det finns brister i omhändertagandet av en patient.

Såväl Svenska Psykiatriska föreningen som en chefsgrupp med anknytning till Sveriges Kommuner och Landsting tyckte 2012 att Socialstyrelsen var på rätt spår. De ansåg att lex Maria-anmälningarna fick för stor uppmärksamhet i media och att personer som tagit livet av sig ofta kunde identifieras och att det ökade bördan för anhöriga.

Föreskriften om obligatorisk anmälan vid självmord infördes 2006."

Från Dagens Medicin


Kommentarer & Kärlek
Kärlek ifrån: Anonym

En bekant till mig tog nyligen sitt liv. Är så arg på psykiatrin Södra som jag tycker kunde ha gjort mer. Det är ett stort kaos där just nu.

2015-11-12 @ 21:00:04

Kommentera och ge lite kärlek

Ditt namn/nickname:
Förhindra demens

E-mejl (syns inte):

Blogg:

Dina värdefulla ord:

Trackback

Om bloggforumet:

Läs här / FAQ

Läs här :)

Jag vill förhindra självmord
! FAQ - Om bloggen
! Bloggar diagnos-indelade
! Stödpersoner via mail
! Kris & Stöd - lista
! Hur du anmäler
! Hjälp till självhjälp
! Tips till psykiatrin
! Förändrings-arbetet
! Kulturhörnan
! Svikna änglar
! Psykiatrins änglar


FÖLJ BLOGGEN VIA:
RSS 2.0