Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Kan behövas

Kategori: Information

Artikel från Dagens Medicin
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/tillsynen-over-psykiatrin-ska-skarpas/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=nyhetsbrev%20-%20DM&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Tillsynen över psykiatrin ska skärpas

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på tillsynen av psykiatrin. Pengarna ska bland annat användas till förbättrad analys och uppföljning av självmord.

Tipsa en vän

Bakgrunden till satsningen är enligt regeringen att Socialstyrelsens senaste tillsynsrapport visade ett behov av förstärkt och förbättrad tillsyn av psykiatrin.  De 50 miljoner kronor som nu satsas ska gå till att rätta till brister i tillsynen. Pengarna går till Socialstyrelsen som senast den 15 mars nästa år ska redovisa hur de har använts. I regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ingår bland annat att förbättra samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten kring personer med psykisk ohälsa.

– Samarbetet mellan kommuner och landsting har inte riktigt fungerat som det ska när det gäller den här gruppen. Det handlar bland annat om att ta fram alla individuella planer där kommuner och landsting inte riktigt har levt upp till lagstiftningen, säger Sara Johansson, departementssekreterare på socialdepartementet.

Hon säger att satsningen också handlar om att arbeta med de brister i den somatiska sjukvården för patienter med psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tidigare pekat på.

Pengarna ska också användas till att förbättra analysen och uppföljningen av självmord i samband med eller i anslutning till hälso- och sjukvård.

En annan del i regeringsuppdraget är att stärka rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter genom att kartlägga förekomsten av tvångsåtgärder. Socialstyrelsen ska utreda hur vanligt det är att lagstadgade tvångsåtgärder används. Men myndigheten ska också granska förekomsten av tvångsåtgärder som saknar lagstöd.