Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Skötaren på S:t Göran är fängslad!

Kategori: Berättelser

Jag skrev för några år sedan om en tjej som skrev till mig om en skötare 
på S:t Göran som hon hade blivit hotad och utsatt för sexuella övergrepp av.
Flera personer hörde av sig och det verkar som att flera har gått ihop och han dömdes nu till ett års fängelse
för FYRA olika grova sexuella övergrepp. Tack till alla inblandade som hört av er och bra kämpat i rätten!
 
Utdrag:
"S.A döms nu för fyra fall av sexuellt ofredande, övergrepp i rättssak och två fall av föregivande av allmän ställning. Straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse ett år. Härvid har tingsrätten såvitt avser de sexuella ofredandena särskilt beaktat att S.A har använt sin ställning som vårdare samt utgett sig för att vara polis och därigenom utnyttjat det särskilda förtroende som dessa arbetskategorier åtnjuter.
 
Det föreligger enligt tingsrätten inte sådana skäl att i förmildrande riktning beakta om den tilltalades handlande stått i samband med bristande uteveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga. I målet föreligger en mycket stark presumtion för att fängelse ska väljas som påföljd eftersom S.A har återfallit i likartad brottslighet under prövotid och med hänsyn till att det sammanlagda straffvärdet uppgår till ett år. Därtill kommer att karaktären av de sexuella ofredandena har varit av allvarligt slag. Det finns mot denna bakgrund inte utrymme för någon annan påföljd än fängelse. Fängelsestraffets längd ska bestämmas till ett år. "