Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Psykiatrin - den enda vården utan läkarkontakt

Kategori: Diskussion

 
 
 
Det är något speciellt med psykiatriker. Det är den enda läkargruppen som endast förlitar sig på subjektiv andrahands-information (journalanteckningar) ifrån sjuksköterskor och andra (läs: mentalskötare) som inte ens har utbildning eller legitimation att göra utvärderingar eller journalanteckningar på patienter.
 
Psykiatriker kan göra bedömningar utan att träffa patienten/ Dig.
De kan gå på subjektiva upplevelser ifrån personalen som inte ens innebär defenentiva värden. De har (oftast) inga blodprover eller röntgensvar att gå efter, eller någon konkret status ( typ svullet ben) utan ska göra en
Objektiv bedömning på dig fast på Subjektiva värderingar och journalrader.
 
Är patienten självmordsbenägen? 
Man kan säga att det finns 3 steg i detta som alla innebär hur man tolkar och subjektivt värderar patienten.
- Har patienten planerat självmordet?  Vissa behöver inte ens planera, vissa har alltid samma tanke och tillvägagångssätt. Man behöver inte planera speciellt mycket, så länge man har "grejer" hemma.
 
- Har patienten förberett självmord?  Det har visat sig att många inte ens har det som begår fullständiga självmord, det låter som att man behöver en hel inköpslista för att koka ihop detta.
 
- Har patienten självmordshotat förrut?  OM ja kommer du till 99% inte få hjälp andra gången. "Vargen kommer" är nämnligen så pass använt att det kan både användas som en ursäkt både när patienten är vid liv och efter ett självmord. 
 
Övriga saker som hur de beskriver Hur du mår.
Har du ångest och i vilken grad.
Kan det eskalera till att du gör illa dig själv?
Hur du beskrivs som person? Ett "litet" framför Nedstämd eller Deprimerad kan gör att läkaren
avfärdar att du ska få hjälp.
 
Du kan prata med en mentalskötare. Om inte mentalskötaren ställer rätt frågor eller rätt Ledande frågor
kan svaren och informationen variera enormt. Ett "hur mår du" ger egentligen ingenting.
 
Mentalskötaren kan i sin tur i sin subjektiva mening berätta för sjuksköterskan hur de upplever hur du mår.
 
Sjuksköterskan kan i sin tur i sin subjektiva mening utifrån Den informationen skriva ned/prata med läkaren om hur du mår.
 
En läkare ska sedan göra en bedömning på dig utan att träffa dig,utan att höra din röst eller förtvivlan,
utan en mänsklig kontakt med dig - göra katastrofala beslut utifrån en Tredjehandsinformation.
Neka inläggning, neka vård alls, ordinera mediciner utan att fråga om du tål dom eller om de fungerar på dig, neka fortsatt kontakt - eller neka till att vilja göra en bedömning alls. Och alla dessa missförstånd! Känner du igen detta?
 
Ingen annanstans i vården går det till såhär, och ingen annanstans i vården blir du nekad att prata med 
en ansvarig läkare om du begär det. I all annan vård är det en läkare som ger dig diagnos och behandlingsplan. Alla beslut är grundande på faktiska uppgifter om din hälsa.
 
Det är vanligt att patienter blir felbehandlade pågrund av miss i kommunikation och bristfällig överföring av faktiskt information i somatiskt vård.
 
Tänk på hur många liv som hade kunnat räddats i psykiatrin om läkare hade verkligen satt sig ner med varje patient eller bara pratade med dom på telefon,  och inte förlitade sig på en tredje hands subjektiv bedömning...