Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Efterlysning forskning!

Kategori: Berättelser

Kommentera vad ni tycker om suicidpreventionen på slutenvården

och kontakta Sara om ni är efterlevande eller arbetar inom psyk 

 

Suicidprevention inom slutenvården

 

 "Hej,

 

Mitt namn är Sara Wretljung och jag är journaliststudent vid JMK, Stockholms universitet. Jag och två kamrater håller på och forskar lite om hur det ser ut på olika psykiatriska slutenvårdsavdelningar gällande en suicidsäker miljö – ifall man använder sig av suicidpreventiva krokar, specialanpassade duschar osv, som ska göra det så svårt som möjligt för patienten att begå fullbordat suicid/suicidförsök. Vi har förstått att det kan se väldigt olika ut på de olika klinikerna och anser att det är värt att kolla närmare på för att lyfta frågan om just en säker vårdmiljö!

 

Vi har riktat in oss just nu på de fem stora psykiatriska klinikerna för slutenvård i Stockholms län: Norra Stockholms psykiatri S:t Göra, Psykiatri Sydväst, Psykiatri Nordväst, Psykiatri Södran Stockholm samt Psykiatri centrum Södertälje.

 

Varför jag kontaktar dig/er är för att jag hoppas att du/ni kanske kan hjälpa mig att komma i kontakt med någon/några anhöriga till någon som har begått ett fullbordat suicid inne på någon av dessa kliniker eller någon som har varit inlagd som har begått suicidförsök eller vet någon som har gjort det. Ja, du förstår.

 

Och vet du någon vi kan komma i kontakt med som jobbar/nyligen har jobbat på någon av de här klinikerna som har haft klagomål ang. patientsäkerhet osv?"

psykiatrigravet@gmail.com