VARNING! Scientologikyrkan/KMR!

 (Uppdaterad Varning)
För din egen skull - kolla vilka grupper du gått med i på Facebook!
 
KMR och Scientologin har hoppat på min blogg igen och därför kör jag en återvarning om detta.
De skapar grupper på Facebook som ser ut att ta upp patienters frågor i psykiatrin, men baktanken är att
värva de allra svagaste till sin sekt...
 
 
 
Ser du en person som heter Rikard Isberg "The Happy Funeral" eller Thomas Arvidsson, (uppdaterat)
https://www.facebook.com/thomasarvidsson99
https://www.facebook.com/TheHappyFuneral
som är med i gruppen är det en Scientologigrupp. 
Ofta har personerna flera konton med olika namn för att det ska se ut som att många
gillar gruppen. Det finns motsvarigheter i andra länder, vilket gör att de lägger till många 
scientologer från andra länder.
 
En av de vanligaste grupperna som tillhör Scientologikyrkan.
 
 
 
Vad är Scientologikyrkan?
 Scientologi och organisationerna som förespråkar läran har blivit mycket kontroversiella. Före detta medlemmar, journalister, rättsväsendet och flera regeringar har beskrivit kyrkan som en sekt och en organisation med ett kommersiellt intresse, och har anklagat den för att ofreda dess kritiker och utnyttja medlemmarnas goda tro. 
Scientologikyrkan har flera olika kontroversiella frontorganisationer. Mestadels därför att de många gånger försöker dölja sin bakgrund och ofta är det svårt för en lekman att förstå att det just är Scientologikyrkan som står bakom organisationerna. Enligt flera kritiker handlar dessa organisationer bara om att värva medlemmar. 
 
Utomjordningarna...
Den mest uppmärksammade av Scientologikyrkans hemliga läror och påstås ha ägt rum för 75 miljoner år sedan. Den onde Xenu, härskare över den Galaktiska Konfederationen, fraktade miljarder utomjordingar till Jorden och dödade dem i vulkaner med hjälp av vätebomber. Efter detta åkte deras odödliga själar, thetaner, upp i atmosfären där de tillfångatogs och placerades i 3D-biografer där de hjärntvättades med hjälp av filmer. Sedan släpptes thetanerna ut och har därefter klamrat sig fast vid människorna som ett slags andliga parasiter och orsakar olika problem. Målet med Scientologinär att med hjälp av auditering frigöra sig från dessa parasiter.
 
 
 
Vad är KMR? "Kommittén för mänskligarättigheter"
Det är ingen riktig kommitté och ska inte förväxlas med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.
 
KMR driver bland annat kampanjer mot psykiatriska behandlingsmetoder som man, utan vetenskapligt gångbara skäl, anser vara brutala, såsom ECT och hjärnoperationer, samt motsätter sig förskrivning av psykofarmaka som behandlingsmetod för mentala tillstånd. På senare tid har man propagerat mot sjukdomsklassificeringen av barn med DAMP och ADHD och kritiserar att dessa barn medicineras till exempel med metylfenidat och atomoxetin. Alla läkemedel som påverkar psyket är enligt KMR droger, inkluderat alla antidepressivaantipsykotika och lugnande-/sömnmedel.
 


 
Vad gör Scientologerna på Facebook och Sociala medier?
 
Grupper som tillhör Scientologin! Gå ur om ni inte vill stödja denna sekt!
 
 
 
 
 

 

KMR/Scientologin har många konspirationsteorier. De anser att Alla mediciner vid psykiska diagnoser är gift och att hela psykiatrin är uppbyggd på att tjäna pengar och alla som jobbar i den är hemska människor som vill andra illa. De kan vara väldigt farligt för Riktigt psykiskt sjuka människor som verkligen behöver mediciner.

 

De övertalar svårt psykiskt sjuka att de inte behöver sina mediciner och ingen psykiatrisk hjälp, och ber dom sedan att gå deras kurser för attdå ska de må bra. Dessa kurser brukar ligga på runt 20-30.000 kr och mer. De som inte kan betala får köra avbetalning vilket gör att många av dessa hamnar i stora skulder fast de bara ville må bra.

 

Kurserna i sig är ren hokuspokus och fokuserar sig på att få dig att känna att du tillhör en grupp och ur detta skuldsätta människor. För att betala in skulderna kan de då jobba för kyrkan att på provosion värva folk till dyra kurser t ex genom att hittade de allra svagaste som gör vad som helst och betalar vad som helst för att få må bra.

 

Den personen som har den här gruppen har förmodligen en skuld hos Scientologin och med hjälp av en känsla av gemenskap och att ge föreställningen om att alla andra vill dom illa förutom deras "grupp" gör att människor känner att de får ut sin ilska och blir bemötta i sin ilska.

 

Även om man ifrågasätter grupperna om de är med i KMR/Scientologerna nekar de alltid,
men kan inte ge några skäl varför deras medlemmar är bla KMR-gruppen,
som du ser ovan. Eftersom gruppen skapar en "vi mot dom"-anda,
känner sig medlemmarna kränkta när man säger detta i en grupp, att de 
agerar ofta väldigt agressivt. De flesta som är med i facebookgrupper
med olika namn vet inte att de tillhör Scientologerna.
 
Om man tittar på de som är med i "Kommitten för Mänskliga Rättigheter" ser man direkt
att de flesta är med öppet i Scientologerna. Se exempel:

 
 
KMR "gillar" även Narconon vilket är Scientologernas "vård" för missbrukare som 
stängts ner i Sverige efter otaliga försök att öppna "rensningar" för missbrukare.
Se nedan om detta:
 
"Narconon är ett av scientologirörelsen drivet företag med angivet huvudsyfte att tillhandahålla rehabilitering och öppenvård för narkotika- ochalkoholmissbrukare. "
"

I en rapport daterad 20 mars 1997 presenterar Socialstyrelsen resultatet av en av länsrätten i Skåne (mål nr 3624-96) begärd utredning av Narconons verksamhet. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att behandlingen saknar vetenskapligt stöd och att den kan vara farlig. En granskning av Socialstyrelsens vetenskapliga råd drog samma slutsats efter en prövning av verksamheten.[8]

Kritiker av Narconon och Scientologikyrkan menar att ett av Narconons syften är att värva medlemmar till Scientologikyrkan och att detsamma skulle gälla för Scientologikyrkans andra frontgrupper, till exempel CriminonApplied Scholastics och Kommittén för mänskliga rättigheter (Citizens Commission on Human Rights).[9] Narconon bedriver även drogförebyggande verksamhet i form av föredrag och har kritiserats för att rekrytera barn till Reningsprogrammet,vid föreläsningar i skolor.[10]"


 

 
 

 
Detta meddelande fick jag på bloggen: Här ser ni att de använder sig av flera olika grupper och tillvägagångsätt.
Te x Ett påhittat institut blandannat som ALLTID har chockerande fakta och är väldigt aggressiva.
 
 
På Scientologi.se (Scientologikyrkans egna hemsida kan man se "relaterade sajter" som 
tydligt visar sitt samarbete KMR - Kommittén för mänskliga rättigheter, även om de vägrar erkänna själva.
 
Fler kommentarer till detta inlägg:
 

 


Kommentarer & Kärlek
Kärlek ifrån: xxxxxxx

En person som heter Peter U Larsson är involverad i KMR och scientologerna. Han har kontaktat mig via mail och försökt få med mig i en av scientologernas grupper mot ect. Jag är absolut emot ect-behandling, men vill inte ha med scientologerna att göra för det. Denna Peter dyker ofta upp i tidningsartiklar som skriver om ect, då brukar han kommentera och samtidigt länka/tipsa om dessa Facebook-sidor. Jag visste inte först att han var scientolog så jag mailade han några ggr. När jag fick veta vad han tillhörde för organisation avslutade jag all kontakt. Men fortfarande ett år senare mailar han och vill att jag ska höra av mig. Nu har jag bytt mail. Han är inte otrevlig men väldigt påstridig och tjatar om att man "måste anmäla" allt och alla och att han "ska hjälpa en med det".

Svar: Gud va jobbigt.. det sjukaste är att de egentligen inte bryr sig om människorna utan bara hittar folk med samma åsikter å sen kör över dom med scientologin.. utnyttja människors goda tro.. fyfan. Kram
Läs här :)

2013-12-17 @ 13:38:32
Kärlek ifrån: S

Ett perspektiv till: eftersom jag haft ett par personer i min närhet som varit scientologer har jag satt mig in lite i det hela. Du skriver att de är ute efter att värva de allra svagaste, men det är inte hela bilden. De flesta sekter vill inte ha svaga medlemmar. En bra scientolog ska antingen hosta upp ända upp till 2-3 miljoner eller mer för att göra alla de kurser och nivåer som de säger krävs för att man ska bli andligt befriad, vilket förstås är svårt om man mår riktigt dåligt och inte kan ha ett kvalificerat jobb. Eller så kan man arbeta för organisationen, och det kan röra sig om 100 timmar i veckan utan semester eller sjukledigt. Faktum är att en person som fått psykiatrisk vård inte ens kvalificerar som fullvärdig medlem och får bara göra en bråkdel av kurserna. Däremot får man förstås gärna vara med och berätta i deras kampanjer om hur hemsk psykiatrin är. Huvudsyftet för deras kampanjer är att visa upp för de "vanliga" medlemmarna hur scientologikyrkan kommer att krossa psykiatrin, men då behöver de förstås lite extra donationer från medlemmarna... som snarare hamnar i fickorna på organisationens ledare som lever gott.

Jo, det är otroligt cyniskt. :(

Svar: ah tack för infon!!!!
Läs här :)

2014-10-12 @ 23:49:19
Kärlek ifrån: L

Hej!
Tror du stavat fel "Happy Funural", det ska väl stå "Happy Funeral".

Kram

Svar: tack :)
Läs här :)

2014-12-16 @ 03:02:50
Kärlek ifrån: L

Peter U Larsson har bytt namn på facebook, till Peter Larsson men om man kollar url-adressen till hans profil så står det peterularsson
På hans timeline kan man se en del grupper han är med i och som förmodligen har med KMR/scientologerna att göra...

2015-03-16 @ 02:23:53
Kärlek ifrån: L

Happy Funeral var tvungen att byta till sitt riktiga namn, läste jag.
https://www.facebook.com/TheHappyFuneral

Svar: tack för info!
Läs här :)

2015-03-19 @ 19:21:02
Kärlek ifrån: Alicia

Hej! Helt off topic, men jag har startat en ny blogg och tänkte ifall jag kunde vara med på blogglistan, tidigare http://bipolarn.blogg.se min nuvarande adress är http://nouw.com/aliciabrandt. Under bipolär, borderline och ätstörningar! Tack :)

Svar: hej har lagt upp nu :)
Läs här :)

2015-04-07 @ 11:21:27
Blogg: http://nouw.com/aliciabrandt
Kärlek ifrån: MOB

Jag har arbetat aktivt mot psykiatrin i ca 30 år, och varit med i dessa grupper sedan de startades, men hittills har ingen från Scientologikyrkan försökt värva mig. Medlemsavgiften i KMR är inte speciellt hög, men jag är inte medlem där heller.

Svar: De bedriver KMRs frågor, alltså Scientologikyrkans, i en andra regi. De går under andra namn. Du är säkert inte en av de som de anser kan manipulera att sluta ta sina mediciner och gå deras kurser. De som driver denna grupp är båda med i KMR och om du läser på om dom kommer du se att det är dom frågorna de behandlar. Det finns andra grupper för de som vill ifrågasätta psykiatrin, som t ex denna bloggen. Men man ska göra det rationellt. Akta dig för KMR och alla som har med KMR att göra.
Läs här :)

2015-05-14 @ 18:09:07
Blogg: http://ect.orbin.se/discovery_ect.html
Kärlek ifrån: Angelica

Tack för en mycket intressant läsning. En del personer verkar inte fatta vad det kan betyda att få känna sig "normal" och som alla andra. Kram.

Svar: tack själv kram!
Läs här :)

2016-07-07 @ 17:22:27

Kommentera och ge lite kärlek

Ditt namn/nickname:
Förhindra demens

E-mejl (syns inte):

Blogg:

Dina värdefulla ord:

Trackback

Om bloggforumet:

Läs här / FAQ

Läs här :)

Jag vill förhindra självmord
! FAQ - Om bloggen
! Bloggar diagnos-indelade
! Stödpersoner via mail
! Kris & Stöd - lista
! Hur du anmäler
! Hjälp till självhjälp
! Tips till psykiatrin
! Förändrings-arbetet
! Kulturhörnan
! Svikna änglar
! Psykiatrins änglar


FÖLJ BLOGGEN VIA:
RSS 2.0