Enkät om BDD

 Vill Du medverka i en enkätstudie om BDD?

 

Vi söker efter personer som är över 15 år och har fått diagnosen BDD (Body Dysmorphic Disorder) eller dysmorfofobi. Enkäten ingår i en studie vid Uppsala universitet och tar ungefär 10-15 minuter att fylla i. Frågorna handlar om vägen till diagnos och vård. Genom att delta i enkäten bidrar Du till att öka kunskapen om BDD och förhoppningsvis kan mer forskning möjliggöra bättre insatser för de som drabbats. 

Klicka på länken för att komma vidare till enkäten och få mer information!"

 

https://bddsurvey.limequery.com/index.php/943444/lang-sv


Kommentarer & Kärlek

Kommentera och ge lite kärlek

Ditt namn/nickname:
Förhindra demens

E-mejl (syns inte):

Blogg:

Dina värdefulla ord:

Trackback

Om bloggforumet:

Läs här / FAQ

Läs här :)

Jag vill förhindra självmord
! FAQ - Om bloggen
! Bloggar diagnos-indelade
! Stödpersoner via mail
! Kris & Stöd - lista
! Hur du anmäler
! Hjälp till självhjälp
! Tips till psykiatrin
! Förändrings-arbetet
! Kulturhörnan
! Svikna änglar
! Psykiatrins änglar


FÖLJ BLOGGEN VIA:
RSS 2.0