Psyknytt

 Psyknytt från Dagens Medicin

 

 

Träning i samspel ska 

stärka barn och unga

 

Genom att i grupp öva sig på att beskriva sina egna känslor och att ta kontakt, ska barn och tonåringar med högfungerande autismspektrumtillstånd få lättare att samspela med andra. Läs mer


 

Han vann Stora psykologpriset 2014

 

Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, har tagit emot priset. Läs mer

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Barn i ekonomisk utsatthet löper fördubblad risk att dö i förtid

 

Skillnader i barns hälsa är stora och riskerna är betydligt högre för dem som har föräldrar med låg socioekonomisk status, skriver tre forskare på DN debatt. Läs mer

 

 


 

Skärpta krav på levertest vid behandling med Valdoxan

 

Nyttan överväger riskerna med det antidepressiva läkemedlet Valdoxan, enligt den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läs mer

 


 

Trycket ökar på akutpsykvården

 

Besökstrycket ökar på de psykiatriska akutmottagningarna i landet, enligt en sammanställning som Ekot har gjort. Läs mer

 

 

 


 

Så tros hjärnan motverka 

Tourettes syndrom

 

Rörelse- och ljudtics kan ofta minska med åldern hos personer med Tourettes syndrom. Nu tror brittiska forskare sig ha hittat en förklaring till hur hjärnan bidrar till detta, enligt en ny studie i tidskriften Current Biology. Läs mer

 

 

 


 

 

 

 

 

Självskadepatienter får egna enheter

 

Nya högspecialiserade enheter ska ta över den hårt kritiserade vården av självskadepatienter inom rättspsykiatrin. Frågan är vilka landsting som vågar ta uppdraget. Läs mer


Kommentarer & Kärlek

Kommentera och ge lite kärlek

Ditt namn/nickname:
Förhindra demens

E-mejl (syns inte):

Blogg:

Dina värdefulla ord:

Trackback

Om bloggforumet:

Läs här / FAQ

Läs här :)

Jag vill förhindra självmord
! FAQ - Om bloggen
! Bloggar diagnos-indelade
! Stödpersoner via mail
! Kris & Stöd - lista
! Hur du anmäler
! Hjälp till självhjälp
! Tips till psykiatrin
! Förändrings-arbetet
! Kulturhörnan
! Svikna änglar
! Psykiatrins änglar


FÖLJ BLOGGEN VIA:
RSS 2.0